Vol 42, No 2 (December 2013)

Table of Contents

Maria C. Carbinatto, Krzysztof P. Rybakowski
233 - 256
JinRong Wang, Chun Zhu, Yong Zhou
257 - 275
Salvatore A. Marano, Dumitru Motreanu, Daniele Puglisi
277 - 291
Alessandro Fonda, Maurizio Garrione
293 - 325
Begoña Alarcón
327 - 343
Eder R. Aragão-Costa, Alexandre N. Carvalho, Pedro Marín-Rubio, Gabriela Planas
345 - 376
Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskiĭ
377 - 403
Marcel Bogdan, József Kolumbán
405 - 416
Kazuya Hata, Jiaquan Liu, Zhi-Qiang Wang
417 - 425
Ryuji Kajikiya, Yong-Hoon Lee, Inbo Sim
427 - 448
Yuqiang Feng, Ping Tong
449 - 459
Yude Ji, Weihua Jiang, Jiqing Qiu
461 - 479


Partnerzy platformy czasopism