Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Prof. UMK dr hab. Ryszard Mączyński, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Sekretarz Redakcji

  1. Dr Przemysław Waszak, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska, Polska


Partnerzy platformy czasopism