Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w wielotomowej syntezie Historia Litwy

Jūratė Kiaupienė

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2016.2.09

Abstrakt


Artykuł krótko przedstawia projekt wielotomowej Historii Litwy, przygotowywanej i wydawanej przez Instytut Historii Litwy. Omówiono księgi obejmujące okres Wielkiego Księstwa Litewskiego, w aneksie zaś podano informację o treści poszczególnych tomów.

 

The article is a brief presentation of a project of a History of Lithuania, in numerous volumes, prepared and edited by the Institute of History of Lithuania. Described are the parts on the times of the Grand Duchy of Lithuania, an annex gives information on the content of the consecutive volumes.


Słowa kluczowe


historia Litwy; historiografia; synteza; Wielkie Księstwo Litewskie; history of Lithuania; historiography; synthesis; Grand Duchy of Lithuania

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism