Wielkie Księstwo Litewskie w historiografii niemieckiej Podstawy, prace, perspektywy

Mathias Niendorf

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2016.2.08

Abstrakt


Przedmiotem badań są niemieckojęzyczne prace dotyczące dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i ich autorzy, o ile postrzegali siebie samych jako Niemców. W wypadku tych dzieł chodzi w dużej części o prace cenzusowe. Ramy czasowe wyznaczone są przez koniec XVIII i początek XXI w. Prace te rozpatrywane są w kontekście niemieckiego systemu nauki. W podsumowaniu zawarto przemyślenia nad obecnym stanem studiów lituanistycznych w Niemczech i perspektywami ich rozwoju.

 

The subject matter is German-language studies on the history of the Grand Duchy of Lithuania and its authors, as long as they understood themselves as Germans. Most of the works are thesis to gain qualifications. Their time frame extends from the end of the eighteenth to the beginning of the twenty-first century. Theyare considered in the context of the German academic system. In conclusion remarks are made on the current state of historical writing on Lithuanian matters in Germany and their perspectives.


Słowa kluczowe


Ostforschung; Josef Pfitzner; Werner Conze; Manfred Hellmann; Horst Jablonowski; Gotthold Rhode; Ostforschung; Josef Pfitzner; Werner Conze; Manfred Hellmann; Horst Jablonowski; Gotthold Rhode

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism