„Broń dyplomatyczna pierwszej rangi”? Powstanie polsko-francuskiego Banku Śląskiego SA po I wojnie światowej

Jerzy Łazor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2020.10

Abstrakt


W artykule przedstawiono proces powstawania Banku Śląskiego SA w Katowicach po I wojnie światowej. Głównym celem jest analiza negocjacji prowadzonych przez Artura Benisa, a następnie Wacława Olszewicza z francuskimi dyplomatami i bankierami w latach 1920–1922. Autor wskazuje, że wbrew wcześniejszym interpretacjom Polacy byli istotnym podmiotem wpływającym na kierunek i rezultaty negocjacji związanych z przyszłością gospodarczą Górnego Śląska. Niepowodzenie koncepcji utworzenia polsko-francuskiego banku na terytorium przyznanym Polsce tłumaczy niezdecydowaniem Francuzów i zmianą sytuacji gospodarczej w trakcie trwania negocjacji.

Słowa kluczowe


II Rzeczpospolita; Francja; Górny Śląsk; Artur Benis; Bank Śląski SA; Skarboferm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bariéty J., Industriels allemands et industriels français à l’époque de la République de Weimar, „Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande” 4, 1974, nr 2, s. 1–16.

Błahut K.J., Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 1919–1939, Wrocław 1975.

Czernecki S., Bankowość polska na Górnym Śląsku, w: Dzieje pracy Górnego Śląska 1922–1927, Lwów–Katowice 1927, s. 79–82.

Duroselle J.-B., Politique étrangère de la France: la décadence, 1932–1939, Paris 1983.

Gąsiorski A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Częstochowie 1897–1997. Historia oddziału banku na tle instytucji finansowych regionu, Częstochowa 1997.

Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim: 1919–1922, Warszawa 1970.

Laforest Ch., La stratégie française et la Pologne (1919–1939). Aspects économiques et implications politiques, Paris 2001, mps pracy doktorskiej, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Landau Z., Polskie zagraniczne pożyczki państwowe 1918–1926, Warszawa 1961.

Landau Z., Tomaszewski J., Misja prof. A. Benisa, „Teki Archiwalne” 6, 1959, s. 29–225.

Łazor J., Kapitał francuski w Polsce międzywojennej. Stan badań i postulaty badawcze, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 4, 2019, nr 1 (10), s. 29–52.

Łazor J., Świstek papieru. Pierwsza francusko-polska koncesja kolejowa w Drugiej Rzeczypospolitej, w przyg. do druku.

Mihout-Natar M., L’intervention des capitaux français dans la Pologne de la Seconde République (1918–1939). Contribution à l’histoire de l’impérialisme économique français en Europe centrale, Lille 2002, mps pracy doktorskiej, Université Charles de Gaulle – Lille III.

Morawski W., Bank Śląski SA – Banque de Silésie SA, „Gazeta Bankowa” 1989, nr 41, s. 12.

Morawski W., Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996.

Morawski W., Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Warszawa 1998.

Popkiewicz J., Ryszka F., Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej: 1922–1939. Studium historyczno-gospodarcze, Opole–Wrocław 1959.

Roszkowski W., Kształtowanie się podstaw polskiej gospodarki państwowej w przemyśle i bankowości w latach 1918–1924, Warszawa 1982.

Ryszka F., Kulisy decyzji w sprawie Śląska w r. 1921, KH, t. 60, 1953, nr 1, s. 127–167.

Soutou G.-H., Les mines de Silésie et la rivalité franco-allemande, 1920–1923. Arme économique ou bonne affaire?, „Relations Internationales” 1, 1974, nr 1, s. 135–154.

Soutou G.-H., La politique économique de la France en Pologne (1920–1924), „Revue historique” 251, 1974, nr 1, s. 85–116.

Szmidtke Z., „Skarboferm” 1922–1939: związki polityki z gospodarką, Opole 2005.

Trąba M., Bankowość, w: Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monograficzny, red. F. Serafin, Katowice 1996, s. 365–390.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism