Tradycje postrzegania dzielnicy żydowskiej w Krakowie: przewodniki po zabytkach miasta z drugiej połowy XIX wieku

Hanna Hanna Kozińska-Witt

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2020.04

Abstrakt


Artykuł analizuje zawartość dziewiętnastowiecznych przewodników po Krakowie. Głównym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, od kiedy autorzy zamieszczali w nich informacje o żydowskim Kazimierzu i znajdujących się tam zabytkach.


Słowa kluczowe


turyzm; przewodniki; Kraków; XIX wiek; krakowski Kazimierz; Stara Synagoga

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[Bartosiewicz K.], Przewodnik po Krakowie z dodaniem opisu okolic, licznych informacyi i 600 adresów instytucyi i osób zajmujących wybitniejsze stanowiska, Kraków 1890.

Bąkowski K., Historya miasta Kazimierza pod Krakowem do XVI wieku, Kraków 1902.

Droździewicz J., O napisie hebrajskim w Bóżnicy Kazimierskiej starą zwanej z powodu poszukiwania miejsca akademii przez Kazimierza W. założonej we wsi Bawole pod Krakowem, Kraków 1865.

Duda E., Historia i architektura synagogi Starej od XVI wieku po jej adaptację na muzeum o II wojnie światowej, w: Ostoja tradycji, red. E. Długosz i in., Kraków 2016, s. 98–106.

Duda J., Przewodniki po Krakowie (do 1914 roku). Książki, ich autorzy, wydawcy, „Rocznik Krakowski” 62, 1996, s. 53–87.

Duda J., Z przewodnikiem w Krakowie, w: Magiczny Kraków, file:// przewodniki%20jerzy%20duda.pdf (15 I 2019).

Eljasz-Radzikowski W., Kraków (z 64 ilustracjami), Kraków [1903].

Gaj J., Dzieje turystyki w Polsce, wyd. 2, Warszawa 2008.

Gaj J., Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 2003.

[Grabowski A.], Kraków i jego okolice, wyd. 3, Kraków 1836.

[Himmelblau I.M.], Himmelblau’s neuster, praktischer Fremden-Führer in Krakau und Umgegend, namentlich Wieliczka, Krakau [1880].

Janowski M., Civis ambulans, oder: Mit dem Baedeker durch Österreich-Ungarn, w: Der genormte Blick aufs Fremde. Reiseführer in und über Ostmitteleuropa, wyd. R. Jaworski i in., Wiesbaden 2011, s. 73–92.

Janowski M., Narodziny inteligencji 1750–1831, Warszawa 2008 (Dzieje Inteligencji Polskiej do roku 1918, 1).

Jedlicki J., Błędne koło 1832–1864, Warszawa 2008 (Dzieje Inteligencji Polskiej do roku 1918, 2).

Jodłowiec-Dziedzic A., Wyjątkowe uroczystości i wizyty ważnych osobistości w mieście żydowskim i w Starej Synagodze (VII–XX w.), w: Ostoja tradycji, wyd. E. Długosz i in., Kraków 2016, s. 147–166.

Klejnoty miasta Krakowa: dwadzieścia cztery widoków w chromolitografiach podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa, tekst W. Łuszczkiewicz, przedm. M. Sokołowski, Kraków [1887], http://mbc. malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=57592&from=publication (15 I 2019).

Kozłowski J., Krótka historia przewodnictwa w Krakowie, w: XX-lecie Koła Przewodników miejskich PTTK po Krakowie 1948–1968, Kraków 1968, s. 13–20.

Kraków. Krótki przewodnik z planem miasta wydany staraniem Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, Kraków 1906.

Kravtsov S.R., Polish-Jewish Discourse in Art History. Standpoints, Objectives, Methodologies, „Ars Judaica. The Bar-Ilan Journal of Jewish Art” 13, 2017, s. 39–48.

Kwaśniak M., Przewodniki po Krakowie i jego okolicach (od najstarszych do 1945 r.). Charakterystyka, bibliografia, „Krzysztofory” 19, 1992, s. 164–175.

Łuszczkiewicz W., Illustrowany przewodnik po Krakowie i jego okolicach: z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień potrzebnych dla podróżnych oraz opisu wszystkich znaczniejszych zdrojowisk w Galicyi, ozdobione 30 rycinami oraz planem miasta Krakowa, Kraków 1875.

Łuszczkiewicz W., Rysunki i plany Starej Synagogi, w: tenże, Zabytki dawnego budownictwa w Krakowskiem, z. 2–3, Kraków 1866, http://mbc.malo- polska.pl/dlibra/docmetadata?id=71237&from=publication (9 VII 2019).

Łuszczkiewicz W., Sprawozdania […] z wypadku poszukiwań Komissyi, wyznaczonej z grona Towarzystwa Naukowego Krakowskiego celem odszukania miejsca i zabytków budowlanych uniwersytetu założonego przez Kazimierza Wielkiego, Kraków 1866.

Łuszczkiewicz W., Zabytki dawnego budownictwa w Krakowskiem, z. 1, Kraków 1864.

Łuszczkiewicz W., Zabytki sztuk pięknych Krakowa, t. 1: Pomniki architektury od XI do XVII wieku ze stanowiska historyka sztuki, Kraków 1872.

Maślak-Maciejewska A., Wydarzenia patriotyczne organizowane w synagodze Tempel w Krakowie, w: Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. M. Galas, Kraków–Budapeszt 2012, s. 103–128.

Napierkowski A., Najnowszy ilustrowany przewodnik po Krakowie i okolicach, Kraków 1883.

Rostafiński J., Przewodnik po Krakowie i okolicy wydany przez Komitet VI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, Kraków 1891, http://mbc. malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=57558&from=publication (17 I 2019).

Sprawozdanie Władysława Łuszczkiewicza z wypadku poszukiwań Komissyi, wyznaczonej z grona Towarzystwa Nauk. Krak. celem odszukania miejsca i zabytków budowlanych uniwersytetu założonego przez Kazimierza Wielkiego, „Rocznik Ces. Król. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” 1866, z. 34.

Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, Warszawa 1978.

Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, t. 1, wyd. S. Estreicher, Kraków 1909.

Zbroja B., Miasto umarłych. Architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868–1939, Kraków 2005.

Ziarkowska J., Ziarkowski D., Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych, „Turystyka Kulturowa” 7, 2015, s. 34–53, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/605 (7 I 2019).

Ziarkowski D., Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku, „Turystyka Kulturowa” 7, 2018, s. 23–42, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/995 (7 I 2019).

Ziarkowski D., Sakralizacja Krakowa w dawnych przewodnikach turystycznych po mieście, w: Przestrzeń turystyki kulturowej, red. D. Orłowski, Warszawa 2017, s. 221–239.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism