Działalność fundacyjna właścicieli na terenie miast prywatnych Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku

Paweł Jusiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2016.SI.12

Abstrakt


Artykuł omawia działalność fundacyjną właścicieli miast prywatnych realizowaną na ich terenie w okresie od XVI do XVIII w. w zakresie architektury, fundacje budowli publicznych: świątyń, klasztorów, ratuszy, często okazałych rezydencji. Stopniowo upowszechniał się model układu przestrzeni obejmującego zamek lub pałac, kościoły i samo miasto oraz fortyfikacje. Wiązała się ona z celami propagandowymi i miała manifestować prestiż zajmowanej przez fundatorów pozycji. Podlegała zmieniającym się wymogom modnych stylów architektonicznych. Ostateczny efekt zależał od gustów estetycznych fundatorów i architektów. Uwarunkowany bywał także możliwościami finansowanymi zleceniodawców.

Słowa kluczowe


fundatorzy; inwestycje; kościoły; rezydencje; fortyfikacje; ratusze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dybaś B., Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń 1998.

Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Białystok 2011.

Gruszecki A., Bastionowe zamki w Małopolsce, Warszawa 1962.

Miłobędzki A., Budownictwo militarne miast polskich w XVI–XVIII wieku, KHKM, t. 26, 1978, nr 1, s. 39–41.

Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1968.

Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, red. Z. Bania, Warszawa 1988.

Ratusz w miastach północnej Europy. Materiały z sesji Ratusz w miastach nadbałtyckich, red. S. Latour, Gdańsk 1997.

Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2001.

Szczygieł R., Działalność urbanizacyjna Mikołaja Reja, w: Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. S. Baczewski, D. Chemperek, Lublin 2004.

Szczygieł R., Rola handlowa placów miejskich w średnich i małych miastach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, KHKM, t. 41, 1993, s. 285–291.

Trzebiński W., Działalność urbanistyczna magnatów i szlachty w Polsce XVIII wieku, Warszawa 1962.

Wyrobisz A., Miasta prywatne w Polsce XVI–XVIII w. jako inwestycje kulturalne, KHKM, t. 26, 1978, nr 1, s. 47–48.

Wyrobisz A., Rola miast prywatnych w Polsce w XVI i XVII wieku, PH, t. 65, 1974, z. 1, s. 19–23.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism