Zmierzyć zacofanie. Zestawienie najważniejszych szacunków materialnych standardów życia w Polsce przedprzemysłowej

Mikołaj Malinowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RDSG.2016.03

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat materialnych standardów życia w Polsce przedrozbiorowej na tle innych państw europejskich, w szczególności w porównaniu z Anglią i Holandią. Tekst ten opisuje istniejące szacunki płac realnych i produktu krajowego brutto per capita dla dawnej Polski oraz wyjaśnia, w miarę możliwości, różnice pomiędzy tymi szacunkami.

Słowa kluczowe


Little Divergence; Great Divergence; PKB per capita; płace realne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abel W., Agricultural fluctuations in Europe. From the thirteenth to twentieth centuries, London–New York 1980.

Adamczyk W., Ceny w Lublinie. Lwów 1935

Adamczyk W., Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku, Lwów 1938.

Allen R., Bassino J., Ma D., Moll-Murata C., Van Zanden J.L., Wages, prices, and living standards in China, 1738–1925: in comparison with Europe, Japan, and India, „Economic History Review” 64, 2011, nr 1, s. 8–38.

Allen R., The Great Divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First World War, „Explorations in Economic History” 38, 2001, nr 4, s. 411–447.

Álvarez-Nogal C., Prados de la Escosura L., The rise and fall of Spain (1270– 1850), „Economic History Review” 66, 2013, nr 1, s. 1–37.

Angeles L., GDP per capita or real wages? Making sense of conflicting views on pre-industrial Europe, „Explorations in Economic History” 45, 2008, nr 2, s. 147–163.

Bolt J., Van Zanden J.L., The Maddison Project: collaborative research on historical national accounts, „Economic History Review” 67, 2014, nr 3, s. 627–651.

Broadberry S., Accounting for the great divergence, „Economic History Working Papers” 54573, London School of Economics and Political Science, Department of Economic History, 2013.

Broadberry S., Gupta B., The early modern great divergence: wages, prices and economic development in Europe and Asia, 1500–1800, „Economic History Review” 59, 2006, nr 1, s. 2–31.

De Vries J., European Urbanization, 1500–1800, Boston 1984.

Guzowski P., Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Kraków 2008.

Hoszowski S., Ceny we Lwowie w latach 1701–1914, Lwów 1934. Hoszowski S., Ceny we Lwowie w XVI i XVII wieku, Lwów 1928.

Izdebski A., Koloch G., Słoczyński T., Tycner-Wolicka M., On the use of palynological data in economic history: new methods and application to agricultural output in Central Europe, „Explorations in Economic History” 59, s. 17–39.

Izydorczyk-Kamler A., Wynagrodzenie pracowników najemnych w folwarkach małopolskich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, „Przegląd Historyczny” 81, 1990, s. 655–667.

Jacks D., Market integration in the North and Baltic seas, 1500–1800, „Journal of European Economic History” 33, 2004, nr 3, s. 285–329.

Kamler M., Mączak A., Spożycie i dochód narodowy, „Przegląd Historyczny” 62, 1971, s. 112–120.

Koepke N., Baten J., The biological standard of living in Europe during the last two millennia, „European Review of Economic History” 9, 2005, nr 1, s. 61–95.

Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1983.

Maddison A., Contours of the World Economy 1–2030 AD: Essays in Macro-Economic History, Oxford 2007.

Maddison A., Monitoring the World Economy, 1820–1992, Paris 1995.

Malanima P., Pre-Modern European Economy, Leiden–Boston 2009.

Malanima P., The long decline of a leading economy: GDP in Central and

Northern Italy, 1300–1913, „European Review of Economic History” 15, 2011, nr 2, s. 169–219.

Malanima P., When did England overtake Italy? Medieval and early modern divergence in prices and wages, „European Review of Economic History” 17, 2013, nr 1, s. 45–70.

Malinowski M., Little Divergence revisited: Polish weighted real wages in a European perspective, 1500–1800, „European Review of Economic History” 20, 2016, nr 3, s. 345–367.

Malinowski M., Van Zanden J.L., National income and its distribution in preindustrial Poland in a global perspective, „Cliometrica” 11, 2017.

Mączak A., Development levels in early-modern Europe, w: A. Mączak, Money, Prices and Power in Poland, Norfolk 1995.

Pamuk Ş., The Black Death and the origins of the ‘Great Divergence’ across Europe, 1300–1600, „European Review of Economic History” 11, 2007, nr 3, s. 289–317.

Pelc J., Ceny w Gdańsku w XVI i XVII wieku, Lwów 1937.

Pelc J., Ceny w Krakowie w latach 1369–1600, Lwów 1935.

Pfister U., „Economic growth in Germany, 1500–1850”, artykuł zaprezentowany na konferencji Quantifying Long Run Economic Development, Wenecja, 22–24 III 2011.

Rutkowski J., Badania nad podziałem dochodów w Polsce w czasach nowożytnych, Kraków 1938.

Rybarski R., Skarb i pieniądza za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Warszawa 1939.

Siegel S., Ceny w Warszawie w latach 1701–1815, Lwów 1937.

Tomaszewski E., Ceny w Krakowie w latach 1601–1795, Lwów 1934.

Topolski J., Wskaźniki wzrostu gospodarczego Polski od X do XX wieku, „Kwartalnik Historyczny” 74, 1967, s. 995–1012.

Topolski J., Wyczanski A., Les fluctuations de la production agricole en Pologne XVIe–XVIIIe siècles, w: Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l’époque préindustrielle, ed. J. Goy, E. Le Roy Ladurie, t. 1, Paris 1982.

Van Zanden J.L., Early-modern economic growth: a survey of the European economy, 1500–1800, w: Early-Modern Capitalism, Economic and Social Change in Europe 1400–1800, ed. M. Prak, London 2001.

Van Zanden J.L., The ‘Revolt of Early Modernists’ and the ‘first modern economy’: an assessment, „Economic History Review” 55, 2002, nr 4, s. 619–641.

Van Zanden J.L., The skill-premium and the ‘Great Divergence’, „European Review of Economic History” 13, 2009, nr 1, s. 121–153.

Van Zanden, Wages and the standard of living in Europe, 1500–1800, „European Review of Economic History” 3, 1999, nr 2, s. 175–197.

Więcławski B., Zaopatrzenie i konsumpcja w Poznaniu w drugiej połowie XVIII wieku, Warszawa–Poznań 1989.

Wójtowicz G., Wójtowicz A., Dlaczego nie jesteśmy bogaci?, Warszawa 2009.

Wyczański A., Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i w pierwszej połowie XVII w., Warszawa 1969.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism