The quality of sport- recreation services with regard of fitness club for women

Agnieszka Widawska-Stanisz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.011

Abstrakt


The aim of this article was showing the meaning of quality in the service activity of sport- recreation companies. Taking under consideration current research concerning the forms of spending free time, health-promoting lifestyle, trends of physical activity, searching of new ways of fulfilling these needs, it is worth noticing the potential of sport-recreation branch. Additionally, it is worth mentioning that the market of sport- recreation services in Poland is flaked and Polish receivers more often look for services totally fulfilling their needs and high quality services. There is an example of function the chain of fitness clubs for women in this article, and the trial of attempt of diagnosing the determiners influencing the level of quality sport-recreation services.


Słowa kluczowe


the quality of services; marketing; sport-recreation services

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Analiza rynku fitness 2010, http://www.fit.pl/g/str/file/ankieta_fitness.pdf, dostęp: 20.01.2016.

Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Lubowiecki-Vikuk A. P., Paczyńska-Jędrycka M., Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010.

Marketing usług, A. Styś (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.

Mrs. Sporty – materiały wewnętrzne sieci franczyzowej.

Napierała M., Muszkieta R., Wstęp do rekreacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.

Payne A.(1996), Marketing usług, PWE, Warszawa.

Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach, http://rynekpracy.org/x/989321, dostęp: 20.01.2016.

Usługi w gospodarce rynkowej, Iga Rudawska (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism