The professionalization of marketing management in sports club in the local market

Sławomir Kowalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.007

Abstrakt


The main problem of sports clubs is the insufficient knowledge in the use of existing resources. Local sport clubs operate in a continuous shortage of financial, human and material. Issues related to the acquisition of sponsors, training management teams, sports facilities managers require their professional approach.

While in higher grades professional leagues is dictated by the rules of licensing, in the lower leagues or sports less popular, lack of professionalism causes the collapse of the club or its stagnation.

This article aims to give examples and model the use of knowledge in the management of sports clubs, local scope. The subject in this article is the football club RKS Rakow Częstochowa SA, which implements specific marketing programs for managing. The scope of the observational studies include image management, stakeholder relations, professional approach to raising sponsorship, promotion and organization of sporting events.

In addition, the article provides information management and promotion outside the club in terms of financial shortcomings of using modern communications solutions.

The article should be helpful in solving the problems of decision-making clubs at the lower classes leagues and clubs marketing management disciplines niche for local coverage.


Słowa kluczowe


marketing; management; sports club; resources

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


http://www.fih.ch/files/Sport/Development/Club%20Management.pdf.

https://www.facebook.com/RakowCzestochowa

https://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_How_to_build_a_World_Class_Football_Club_20130524.pdf

https://www.youtube.com/user/rksrakowpl

Klisiński J., Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

Klisiński M., Szwaja M. Wybrane aspekty zarządzania klubem sportowym jako przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736, Szczecin 2012, s. 79-88.

Kowalski S., Sowier-Kasprzyk I., Zarządzanie produktem sportowo-rekreacyjnym w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego [w:] Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojko, Poznań 2008, s.143.

Myszkorowski J., http://kdg.ue.poznan.pl/att/Wyklady_otwarte/Myszkorowski.pdf, 16.02.2015

Urbaniak A., Zastosowanie metody SERVQUAL do oceny jakości usług rekreacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula, nr 32, Warszawa 2009, s. 29-38.

Wasylkowska M., Rola menedżera sportowego w zarządzaniu klubami sportowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 685, Szczecin 2011, s. 283-293.

Waśkowski Z., Badanie atrakcyjności imprezy sportowej metodą TEAMQUAL na przykładzie Poznań Maraton, http://www.marketingsportowy.pl, 16.02.2006.

Wiśniewski A. K. Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie Indykpolu AZS Olsztyn, Journal of Health Sciences, nr 3(11), 2013, s. 167-178.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism