Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych

RENATA BADOWIEC

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.007

Abstrakt


Praca wykonywana ponad ustalone normy czasu pracy wymaga zwiększonego wysiłku ze strony pracownika. Celem opracowania jest analiza ograniczeń i wyłączeńdopuszczalności zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych. W artykule zostały przede wszystkim przedstawione bezwzględne oraz względne zakazy zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych. Analizie poddano również pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych. Opracowanie zostało wzbogacone o stanowisko doktryny oraz aktualne orzecznictwo, które dotyczy omawianego problemu.


Słowa kluczowe


pracownicy; godziny nadliczbowe; zakaz pracy; ograniczenia i wyłączenia zatrudnienia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Bury B., Praca w godzinach nadliczbowych, Warszawa 2007

Chobot A., Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, Poznań 1998

Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2012

Jaroszewska – Ignatowska I., Czas pracy po nowelizacji, Warszawa 2003

Muszalski W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005

Thiel A., Czas pracy osób niepełnosprawnych, w: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, red. A. Giedrewicz – Niewińska, M. Szabłowska – Juckiewicz, Warszawa 2014

Wąż P., Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, http://www.pracaizdrowie.com.pl/content/view/480/3/

Wronikowska W., Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, Warszawa 2007

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., I PRN 68/87, OSNCP, z. 10, poz. 164

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2000 r., I PKN 667/99, OSN 2001, nr 22, poz. 662

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2005 r., II PK 241/04, OSNP, nr 24, poz. 393


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism