Wynagrodzenie dla zatrudnionych odbywających karę pozbawienia wolności

MARIOLA JAKUBOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.002

Abstrakt


Jedną z form resocjalizacji osadzonych jest wykonywanie pracy. Wówczas, nawiązuje się charakterystyczny stosunek pracy, regulowany nie tylko przepisami prawa pracy, ale również prawem karnym wykonawczym. Niewątpliwie, wynagrodzenie stanowi ważny element powstałego stosunku pracy, głównie w kontekście jego wysokości. Nad tym zagadnieniem pochylał się również Trybunał Konstytucyjny, a wyrok Trybunału miał niebagatelne znaczenie, bowiem doprowadził do zmiany przepisów, która z kolei miała wpływ na praktykę. 


Słowa kluczowe


praca; skazani; więzienie; wynagrodzenie; tło międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Barczykowska A., System zakładów karnych i wykonywanie kary pozbawienia wolności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2013, nr 79

Dawidziuk E., Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, Warszawa 2013

Kalisz T., Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Wrocław 2004

Muskała M., Wykonywanie kary pozbawienia wolności w angielskim systemie penitencjarnym, ,,Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2012, nr 76-77

Stelina J., Gdańskie Studia Prawnicze. T. XXX. Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa socjalnego, Gdańsk 2013

Pozostałe źródła

Rekomendacja Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów, http://www.cossw.pl/file/redir.php?id=5853

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r., P 20/09 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 191)

Roczna informacja statystyczna za rok 2014, Ministerstwo Sprawiedliwości – Centralny Zarząd Służby Więziennej, http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/rok-2014.pdf

Ćwiek J., Zawadka G., Więzień do wzięcia, http://www.rp.pl/artykul/863623.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2450-9086 (online)

Partnerzy platformy czasopism