Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 3 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Podstawy prawne geoinformacyjnego wsparcia ocen oddziaływania na środowisko w Polsce Abstrakt  PDF
Marcin Kaźmierski
 
No 3 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Prawne i faktyczne uwarunkowania procedury lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce Abstrakt  PDF
Marta Czech, Karolina Zapolska
 
No 3 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Ocena oddziaływania na środowisko na Ukrainie: stan dostosowania prawa do standardów unijnych Abstrakt  PDF
Iryna Kost
 
No 4 (2014): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Nauka prawa ochrony środowiska w Polsce Abstrakt  PDF
Wojciech Radecki
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Ocena oddziaływania na środowisko i/lub na obszar Natura 2000 na etapie legalizacji inwestycji budowlanej w prawie unijnym i polskim Abstrakt  PDF
Lech Dubiński
 
No 2 (2015): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Sankcyjna decyzja zobowiązująca jako instrument odpowiedzialności administracyjnej w prawie ochrony środowiska Abstrakt  PDF
Piotr Korzeniowski
 
No 3 (2016): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Komentarze do ustaw łowieckich (czeskiej, słowackiej i polskiej) Abstrakt  PDF
Adam Habuda, Wojciech Radecki
 
No 1 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Stacje bazowe telefonii komórkowej jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko Abstrakt  PDF
Jan Szuma
 
No 2 (2011): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Główne zasady prawne polityki państwa w sferze ochrony środowiska na Ukrainie Abstrakt  PDF
Iryna Kost
 
No 1 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Ochrona środowiska przyrodniczego a ochrona środowiska kulturowego w prawie polskim, czeskim i słowackim Abstrakt  PDF
Wojciech Radecki
 
No 4 (2012): Przegląd Prawa Ochrony Środowiska Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Abstrakt  PDF
Paweł Daniel
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism