Autor - szczegóły

Czekała, Wojciech, Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Stanowisko: doktorant, PolskaPartnerzy platformy czasopism