No 3 (2016)

Spis treści

Polskie prawo ochrony środowiska

Piotr Korzeniowski
PDF
9-27
Karolina Kaczmarek
PDF
29-50
Maria Gracja Krzyżanowska
PDF
51-69

Międzynarodowe i europejskie prawo ochrony środowiska

Adam Habuda, Wojciech Radecki
PDF
73-96

Orzecznictwo, recenzje i bibliografia

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 roku, sygn. akt SK 6/12
Patrycja Magdalena Zgoła
PDF
99-114
Adam Habuda
PDF
115-126
Recenzja monografii Marka Geszprycha „ZRZESZENIA LEŚNE JAKO PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE LASAMI – ANALIZA AKSJOLOGICZNO-PRAWNA” stan prawny na 1 stycznia 2016 r., Warszawa 2016, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ISBN 978-83-86309
Anna Haładyj
PDF
127-131


Partnerzy platformy czasopism