Sprawozdanie z IX Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Naukowego Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Prawa człowieka a ochrona środowiska – wspólne wartości i wyzwania”, Toruń, 9-10 grudnia 2016 roku

Redakcja PPOŚ

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.027

Abstrakt


W dniach 9–10 grudnia 2016 roku odbyło się w Toruniu IX Warszawsko-oruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego organizowane przez Katedrę Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Ka tedrą Prawa Ochrony Środowiska WPiA UMK i Kujawsko-Pomorskim Akademickim Centrum Prawa Ochrony Środowiska przy WPiA UMK. Tegoroczny temat przewodni tego cyklicznego wydarzenia łączył dwa główne obszary badawcze – praw człowieka i prawa ochrony środowiska.

Słowa kluczowe


Prawa człowieka; prawo ochrony środowiska; konferencja naukowa

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism