Właściwość organów w sprawach o nakazanie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

Bartosz Rakoczy

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.023

Abstrakt


Celem opracowania jest analiza zagadnienia, jakim jest właściwość organów w sprawach o nakazanie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Ustawodawca polski przejawia zauważalną tendencję do stosowania modelu rozproszonej właściwości organów w jednej i tej samej sprawie. Przykładem jest m.in. sprawa nakazania usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, uregulowana w art. 26 ust. 3 ustawy z 2012 roku o odpadach. Właściwość organu w tym zakresie determinowana jest różnymi okolicznościami, nie we wszystkich przypadkach mającymi związek z samą istotą problemu, jaką jest posiadanie odpadów.

Słowa kluczowe


Prawo o odpadach; składowanie lub magazynowanie odpadów; nakaz.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., w: B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne, System Prawa Administracyjnego – t. 9, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2010.

Bukowski Z., Prawo gospodarki odpadami, Poznań 2014.

Celińska-Grzegorczyk K., Hauser R., Sawczyn W., Skoczylas A., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2011.

Danecka D., Radecki W., Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody, Warszawa 2016.

Knysiak-Molczyk H., w: Postępowanie administracyjne, T. Woś (red.), Warszawa 2015.

Pacek-Łopalewska A., Ustawa o odpadach. Komentarz, Wrocław 2013.

Radecki W., Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013.

Ustawa o odpadach. Komentarz, A. Mostowska (red.), Warszawa 2014.

Wierzbowski M., Wiktorowska A., w: Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2008.


Partnerzy platformy czasopism