Recenzja pracy zbiorowej pod red. Grzegorza Dobrowolskiego pt. „Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska”, Katowice 2016, s. 420, ISBN 978-83-63179-34-2

Adam Habuda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.021

Abstrakt


Recenzja pracy zbiorowej pod red. Grzegorza Dobrowolskiego pt. „Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska”, Katowice 2016, s. 420, ISBN 978-83-63179-34-2

Słowa kluczowe


Zrównoważony rozwój; zasoby geologiczne; recenzja

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism