Komentarze do ustaw łowieckich (czeskiej, słowackiej i polskiej)

Adam Habuda, Wojciech Radecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.019

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest syntetyczne spojrzenie na komentarze do trzech obowiązujących ustaw łowieckich: czeskiej z dnia 27 listopada 2001 r., słowackiej z dnia 16 czerwca 2009 r. i polskiej z dnia 13 października 1995 r. Autorzy tego opracowania zajmują się ośmioma komentarzami (dwoma czeskimi, jednym słowackim i pięcioma polskimi), szukając odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: jaką koncepcję dzieła przyjmują komentatorzy, jak sytuują prawo łowieckie w szerszym kontekście prawa ochrony środowiska bądź prawa ochrony przyrody oraz co decyduje o atrakcyjności komentarza jako sposobu objaśnienia pojęć i instytucji prawa łowieckiego.

Słowa kluczowe


Łowiectwo; przyroda; środowisko; prawna ochrona przyrody; prawo ochrony środowiska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cepek B. a kolektiv, Environmentálne pravo. Všeobecná a osobitná čast’, Plzeň 2015.

Čechura V. a kolektiv, Myslivost a právo, Praha 2000.

Čechura V., Novák R., Vaněk J., Komentář k zákonu o myslivosti, Praha 2002.

Jančařová I. a kolektiv, Právo životního prostředí. Zvlaštní čast, Brno 2015.

Kolektiv autorů, Pravo životního prostředí. 2. dil, Brno 2006.

Košičiarová S. a kolektiv, Pravo životného prostredia, Bratislava 2009.

L’uptak M., Sarvaš M., Zákon o pol’ovnictve. Komentár k vybraným ustanoveniam, Bratislava 2015.

Matečny J. a kolektiv, Právne predpisy o pol’ovnictve, Bratislava 1977.

Muller T., Zwolak Z. Prawo łowieckie z komentarzem oraz przepisami wykonawczymi i związkowymi, Warszawa 1998.

Petr B. a kolektiv, Zákon o myslivosti. Komentář, Praha 2015.

Pązik A., Słomski M., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2015.

Radecki W. Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2014.

Skocka M. J . , Szczepański J., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 1998.

Stec R., Rakoczy B., Woźniak A., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2014.


Partnerzy platformy czasopism