Wprowadzenie do prawnych aspektów odnawialnych źródeł energii

Ewa Olejarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2016.002

Abstrakt


Artykuł zawiera ogólne rozważania dotyczące wybranych instrumentów i mechanizmów prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Opracowanie skupia się na nowych instrumentach przewidzianych ustawą m.in. systemie aukcyjnym, jak również na dotychczasowych i obecnych uregulowaniach dotyczących świadectw i gwarancji pochodzenia.


Słowa kluczowe


Prawo ochrony środowiska; odnawialne źródła energii; system aukcyjny; świadectwa pochodzenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Karski L., System wsparcia energetyki odnawialnej w znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne, „Prawo i Środowisko” 2003, Nr 2.

Miklaszewska R., Polskie prawodawstwo w zakresie odnawialnych źródeł energii, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013, Nr 10.

Pawełczyk M. (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Poznań 2012.


Partnerzy platformy czasopism