Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego

Paweł Relidzyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2015.040

Abstrakt


Artykuł zawiera rozważania dotyczące szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Autor opisuje problem szkód górniczych, jego źródło oraz wskazuje obszar występowania. Następnie szczegółowo omawia regulacje dotyczące dochodzenia roszczeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego zawarte przede wszystkim w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze oraz Kodeksie cywilnym. Nadto podejmuje się szczegółowej analizy najważniejszych przepisów w przytoczonych aktach prawnych, dokonując ich oceny. Autor opisuje także przebieg pozasądowego postępowania ugodowego pomiędzy poszkodowanym a przedsiębiorcą prowadzącym ruch zakładu górniczego.

Słowa kluczowe


Prawo geologiczne i górnicze; zakład górniczy; szkody górnicze; naprawienie szkody górniczej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agopszowicz A., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone robotami górniczymi, Warszawa 1964.

Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Lipińska K., Tryb dochodzenia roszczeń z tytułu tzw. Szkód górniczych, w: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia, red. G. Dobrowolski, G. Radecki, Katowice 2014.

Malewski J., Szkody w środowisku, odszkodowania i zabezpieczenia roszczeń na terenach górnictwa odkrywkowego, Wrocław 2007.

Mikosz R., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, Katowice 2006.

Rakoczy B., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, w: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia, pod red. G. Dobrowolski, G. Radecki, Katowice 2014.


Partnerzy platformy czasopism