Adam Habuda, Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Wydawnictwo Difin SA., Warszawa 2013 (recenzja)

Jerzy Rotko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.011

Abstrakt


Adam Habuda, Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Wydawnictwo Difin SA., Warszawa 2013 (recenzja)


Słowa kluczowe


forma ochrony przyrody; Natura 2000; prawo Unii Europejskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


nie dotyczy


Partnerzy platformy czasopism