Recenzja opracowania Wojciecha Radeckiego – Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013

Karolina Szuma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.019

Abstrakt


Recenzja opracowania Wojciecha Radeckiego – Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013

Słowa kluczowe


Odpady; gospodarka odpadami; ochrona środowiska

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism