Backloading – zmiana zasad aukcji uprawnień do emisji

Piotr Czembor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.016

Abstrakt


Przyjęty w roku 2009 pakiet energetyczno-klimatyczny określił ambitne cele w zakresie redukcji emisji co najmniej do roku 2020. Podstawą zreformowanego EU ETS stała się aukcja uprawnień do emisji będąca wyrazem rynkowego charakteru tego systemu. Kryzys finansowy przyczynił się do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz spadku cen uprawnień do emisji. W celu podniesienia ich ceny oraz poprawienia opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii Komisja dąży do przyjęcia środków modyfikujących regulacje pakietu energetyczno-klimatycznego. Proponowane rozwiązania administracyjne polegające na zmianie harmonogramu aukcji uprawnień wydają się naruszać jednak prawo traktatowe oraz zasady na których oparty został system handlu uprawnieniami do emisji. Artykuł przedstawia argumenty przemawiające przeciwko przyjęciu projektu tej regulacji.


Słowa kluczowe


System handlu emisjami; aukcja uprawnień do emisji; backloading; reforma EU ETS; zakres kompetencji Komisji

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism