Problemy własności jezior w Polsce

Michał Marszelewski, Włodzimierz Marszelewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.013

Abstrakt


Niniejszy artykuł przedstawia problemy związane z własnością jezior w Polsce. Autorzy wskazują, iż obowiązujące normy prawa klasyfikujące jeziora jako „wodę płynącą” lub „wodę stojącą” są nieprecyzyjne w odniesieniu do przedmiotu swej regulacji. Przepisy Prawa wodnego z 2001 roku wprowadzają nieuzasadniony z hydrologicznego punktu widzenia podział jezior. Powoduje to poważne oraz wieloaspektowe trudności związane ze stosowaniem prawa. Ponadto przepisy te nie znajdują uzasadnienia zarówno od strony ekonomicznej, jak i funkcjonalnej. W celu uzasadnienia powyższych tez, autorzy przeprowadzają analizę norm zawartych w Prawie wodnym z 2001 roku i zestawiają otrzymane rezultaty z naturalnymi właściwościami jezior oraz cieków występujących w ich zlewniach. Ponadto artykuł zawiera istotne dla analizowanej problematyki orzeczenia sądów, przepisy prawa Unii Europejskiej, a także sygnalizuje sporne kwestie występujące podczas klasyfikowania jezior zgodnie z istniejącym prawem.


Słowa kluczowe


własność jezior; prawo wodne; hydrologia; woda stojąca

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism