Procesy osadzonych w Obozie Pracy w Potulicach przed Specjalnym Sądem Karnym w Toruniu (1944-1946)

Ewa Maria Rosa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.006

Abstrakt


Artykuł dotyczy procesów jakie odbywały się w latach 1944-1945 przed Specjalnym Sądem Karnym w Toruniu. Omawia pokrótce powstanie zarówno Specjalnych Sądów Karnych jak i Obozu Pracy w Potulicach. W treści opracowania autorka przedstawia jak wyglądały i czego dotyczyły procesy sądowe osób, które w tym czasie przebywały w Obozie Pracy w Potulicach. Praca powstała po przeanalizowaniu ok. 1200 akt znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.

Słowa kluczowe


Specjalne Sądy Karne; procesy sądowe; Obóz Pracy w Potulicach

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcikowski W., Najważniejsze zagadnienia ustawodawstwa, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946, nr 1, 2.

Biegański Z., Powojenne procesy członków załóg Niemieckich Obozów Przymusowych i Obozów Pracy na Pomorzu Gdańskim i Kujawach, [w:] Obóz w Potulicach – aspekt trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów, pod red. A. Paczoskiej, Bydgoszcz 2005.

Chrzanowski L., Wypędzenia z Pomorza, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 5 (40), ss. 34-48.

Jankowiak S., Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niemieckiej na Pomorzu w latach 1945-1947, [w:] Obóz w Potulicach – aspekt trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów, pod red. A. Paczoskiej, Bydgoszcz 2005.

Kopka B., Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania powojennych obozów pracy w dokumentach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, [w:] Obóz w Potulicach – aspekt trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów, pod red. A. Paczoskiej, Bydgoszcz 2005.

Landau A., Wasilkowski C., Odpowiedzialność za zbrodnie czasu wojny w prawie polskim, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946, nr 11, 12.

Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2010.

Sawicki J., Cyprian T., Prawo polskie w walce z hitleryzmem i kolaboracjonizmem, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946, nr 11-12.

Sawicki J., O prawie sądów specjalnych, [w:] Wymiar sprawiedliwości w odrodzonej Polsce – 22 VII 1944 – 22 VII 1945, Warszawa 1945.


Partnerzy platformy czasopism