Uznanie administracyjne a wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów

Igor Władyko, Bartosz Wojtaczka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.003

Abstrakt


Uznanie administracyjne jest instytucją prawną umożliwiającą dostosowanie działań podejmowanych przez administrację publiczną do zmieniającej się rzeczywistości.  Warunkiem wstępnym prawidłowego zastosowania tej instytucji jest jednak w pierwszej kolejności prawidłowe ustalenie w sprawie stanu faktycznego oraz prawnego, a następnie ustalenie, czy określona norma prawna daje organowi możliwość wyboru rozstrzygnięcia. W ramach instytucji zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów uznanie organu pozwala mu na rozstrzygnięcie, któremu z interesów – ogólnemu, czy też indywidualnemu, dać prymat w danej sprawie. W niniejszym artykule wskazano, czy a jeżeli tak to jakie dyrektywy wyboru konsekwencji ustawodawca zwarł w ustawie o ochronie przyrody. Jednocześnie zaproponowano zmiany, które mogą ułatwić i uczynić bardziej przejrzystym proces wydawania/ odmowy wydania zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów.


Słowa kluczowe


Uznanie administracyjne-charakter instytucji; zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów; dyrektywy wyboru konsekwencji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Kraków 2005.

K. Gruszecki, Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, Wrocław 2011.

W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2006.

M. Jaśkowska, Uznanie administracyjne w orzecznictwie sadów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5-6.

A. Majewski, Kryteria wydawania przez organy gmin zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 1

M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruń 1983.

E. Ochendowski, Prawo administracyjne – część ogólna, Toruń 2009.

W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2008.

W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010.

J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972.

J. Zimmermann, Znaczenie uzasadnienie rozstrzygnięcia organu administracji publicznej dla orzecznictwa sądowo administracyjnego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010, nr 5-6.


Partnerzy platformy czasopism