Koncepcja współczesnego prawa ochrony środowiska a jego dynamiczny rozwój

Bartosz Rakoczy

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2012.009

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza współczesnej koncepcji prawa ochrony środowiska oraz analiza zachodzących w tej dyscyplinie prawniczej zmian, charakteryzujących się znaczną dynamiką. Przedmiotem badań jest zależność między koncepcją prawa ochrony środowiska a jego dynamicznym rozwojem, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania między tymi dwoma elementami.

Słowa kluczowe


Prawo ochrony środowiska; zasada zrównoważonego rozwoju; prawo międzynarodowe; antropocentryzm

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism