Komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie C-204/09 Flachglas Torgau GmbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland

Karolina Szuma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2012.004

Abstrakt


Komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie C-204/09 Flachglas Torgau GmbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland

Słowa kluczowe


partycypacja społeczna w ochronie środowiska; informacja o środowisku; organ władzy publicznej

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism