Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska. Wdrażanie i stosowanie unijnego prawa ochrony środowiska w Po lsce. Międzynarodowa konferencja naukowa i Z jazd Katedr i Z akładów Prawa Ochrony Środowiska, Lublin, 10–12 maja 2011 r.

Kamila Sobieraj

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2011.17

Abstrakt


Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska.
Wdrażanie i stosowanie unijnego prawa ochrony środowiska w Po lsce. Międzynarodowa konferencja naukowa i Z jazd Katedr i Z akładów Prawa Ochrony Środowiska, Lublin, 10–12 maja 2011 r.

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism