Jak uczyć prawa ochrony środowiska? Doświadczenia polskie, czeskie i słowackie

Adam Habuda, Wojciech Radecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2011.12

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest dydaktyce prawa ochrony środowiska. Nie tylko w Polsce ale także w Czechach i na Słowacji. Przyświeca mu założenie, że nawet jeśli prawo ochrony środowiska nie jest odrębna gałęzią prawa, to na pewno jest dyscypliną dydaktyczną i przedmiotem badan naukowych o rosnącym znaczeniu. Autorzy dokonują przeglądu podstawowych podręczników, zarówno starszych jak i nowszych. Ponadto próbują odpowiedzieć na pytanie jakie funkcje ma spełniać dobry podręcznik, i co przede wszystkim powinien zrozumieć student poznający tę dziedzinę prawa.

Słowa kluczowe


Prawo ochrony środowiska; podręcznik; dydaktyka; nauka; cel prawa ochrony środowiska

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism