Odpowiedzialność w prawie atomowym za szkodę jądrową w środowisku

Natalia Tucholska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2011.11

Abstrakt


Celem artykułu było przedstawienie odpowiedzialności za szkodę jądrową w środowisku. Wykazano, że szkoda jądrowa w środowisku nie jest czystą szkodą ekologiczną. Jest to rodzaj szkody w mieniu. Artykuł ukazuje obowiązujący stan prawny prawa atomowego w Polsce.
W pracy przedstawiono także uwagi krytyczne i wysunięto postulaty de lege ferenda.

Słowa kluczowe


Prawo atomowe; odpowiedzialność; wyjątek; wykładnia prawa; stan prawny

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism