Kontakt

Adres

Environmental Law Review

Department of Environmental Law

Faculty of Law and Administration

Nicolaus Copernicus University

ul. Władysława Bojarskiego 3

87-100 Toruń

Polska

Osoba do kontaktu

Karolina Karpus
Dr
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ochrony Środowiska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji

ul. W. Bojarskiego 3

87-100 Toruń


Tel.: (56) 611-41-33
Email: kkarpus@law.umk.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 26 93
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism