Assessment of health behaviour of school-age youth

Joanna Siminska, Katarzyna Pietkun, Piotr Porzych, Iwona Głowacka, Krystyna Nowacka, Małgorzata Banaszkiewicz, Wojciech Hagner

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2016.001

Abstract


I n t r o d u c t i o n . Adolescence is a very important period for young people as it is the time when the patterns of health behaviour stabilize and in such form may be adopted for the rest of one’s life. This age group is also most prone to behaviour posing a risk to health and lacking behaviour good for health. The period of education is the most suitable to make teenagers aware of how much depends on themselves. Adolescence is often the time of rebellion and independent decision making which influence both the diet, way of spending fee time, personal and mental hygiene as well as abusing dangerous substance. The aim of the study was to assess the health behaviour of lower secondary school attendees in the scope of diet and physical activity by means of a questionnaire. The materials were based on research regarding health behaviour. The study group consisted of 90 students (60% male, 40% female). A questionnaire was chosen as the study method. The study was performed in 2012, from May until September. The results were comparable with HBSC results from 2006 in which 64.4% of the adolescents did not achieve the recommended physical activity minimum. The research has shown that adolescents prefer passive ways of spending their free time. Studies which monitor the state of behaviour linked with the health of the youth are carried out both internationally, nationally and locally. Poland achieves poor results in comparison to other countries when it comes to level of physical activity and amount of time spent on passive leisure.


Keywords


health behaviour; lower secondary school; lifestyle; physical activity

Full Text:

PDF

References


Blaxter M.: Okła M.(tłum.).: Zdrowie. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009

Currie C. i wsp.: Inequalities in young peoples health: HBSC international report from the 2005/2006 survey. WHO Regional Office for Europe, 2008 Tekst uzyskany dnia 10.05.2013 roku ze strony http://www.euro.who.int

Frączek A., Stępień E.: Zachowania związane ze zdrowiem wśród dorastających a promocja zdrowia [w:] Ratajczak Z., Heszen- Niejodek I. (red.).: Promocja zdrowia. Psychologiczne podstawy wdrożeń.Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997, 70-76 ( op. cit., str. 70-71

Drabik J.: Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 1995

Gniazdowski A.: Zachowania zdrowotne a zdrowie. Badanie związków [w:] Gniazdowski A. (red.).: zachowania zdrowotne. Wydawnictwo Instytutu Medycyny pracy, Łódź 1990, 83-129

Heszen I., Sęk H.: Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Heszen-Klemens I.: Psychologia medyczna. Główne kierunki badań. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1983 (op. cit., str.97)

Januszewicz P., Szymborski J.: Aktualne problemy w opiece nad dzieckiem w Polsce- kierunki rozwiązań systemowych [w:] Januszewicz P., Szymborski J.(red.).: Zdrowie naszych dzieci. Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka,Warszawa 2001, 15-25

Juczyński Z.: Przekonania i oczekiwania wyznacznikami zachowań związanych ze zdrowiem [w:] Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (red.).: Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, 49-61 (op. cit., str. 49)

Kołoło H.: Aktywność fizyczna [w:] Mazur J. (red.).: Status materialny rodzin i otoczenia a samopoczucie i styl życia młodzieży 15-letniej. Wyniki badań HBSC 2006 w ujęciu środowiskowym. Instytut matki i Dziecka, Warszawa 2007, 59-63. Tekst uzyskany dnia 10.05.2013 roku ze strony http://www.imid.med.pl

Kosińska M. (red.).: Styl życia dla zdrowia. Wydawnictwo Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności, Żywiec 2006

Kulik T., Latalski M.: Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarskich i nauk o zdrowiu akademii medycznych. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002, 15-33

Mazur J., Woynarowska B., Kołoło H.: Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport techniczny z badań HBSC 2006. Instytut matki i Dziecka, Warszawa 2007 Tekst uzyskany dnia 10.05.2013 roku ze strony http://www.imid.med.pl

Ostrowska A.: Styl życia a zdrowie. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1999

Puchalski K.: Zachowania związane ze zdrowiem jako przedmiot nauk socjologicznych. Uwagi wokół pojęcia [w:] Gniazdowski A. (red.).: Zachowania zdrowotne. Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1990, 23-57 (op. cit., str. 56)

Raczek J.: Antropomotoryka. Teoria motoryczności w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Rowland T.W.: Childrens exercise physiology, Human Kinetics, USA 2005

Scheridan Ch.L., Radmacher S.A.: Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Instytut psychologii zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1998

Siciński A.: Styl życia. Kultura wyboru. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2002

Sęk H.: Zdrowie behawioralne [w:] Strelau J. (red.).: Psychologia. Podręcznik Akademicki.. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t.3. GWP, Gdańsk 2000, 533-553 (op. cit., str. 539, str. 543)

Świderska-Kopacz J., Marcinkowski J., Jankowska K.: Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. IV. Sposób żywienia. Problemy higieny i epidemiologii. 2008, 89 (2), 241-245

Świderska-Kopacz J., Marcinkowski J., Jankowska K.: Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. V. Aktywność fizyczna. Problemy higieny i epidemiologii. 2008, 89 (2), 246-250

Turlejska H.: Rola żywienia w życiu człowieka. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2000, 2, 218-244

Ward D.S., Saunders R.P., Pate R.R.:Physical activity inervention In children and adolescents, Campaing, Human Kinetics, USA 2007

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K.: Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010, 188-246

Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 17-75, 126-139

Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna – podstawy teoretyczne i metodyczne [w:] Woynarowska B. (red.).: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008, 15-266

Wrześniewski K.: Styl życia a zdrowie: Wzór zachowania A. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN. Warszawa 1993

Wysocki M.J., Miller M.: Paradygmat Lalondea. Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne. Przegląd Epidemiologiczny 2003, 505-512

Ziemlański S.: Podstawy prawidłowego żywienia człowieka. Zalecenia żywieniowe dla ludności w Polsce. Instytut Danone. Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia, Warszawa 1998


Partnerzy platformy czasopism