Wisdom of the elderly

Katarzyna Porzych, Anna Polak-Szabela, Kajetan Hadzik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2015.015

Abstract


In the studies on wisdom of the elderly, there are two kinds of wisdom: pragmatic and transcendent (spiritual), which is a general respond to the world and is associated with the level of personality development. Through its specific context, old age creates conditions for achieving wisdom. The fact whether these opportunities will be used and lead to the development of human personality in old age depends on the individuals.


Keywords


wisdom; elderly

Full Text:

PDF

References


- 1. Straś-Romanowska M.: Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. PWN, Warszawa 2000.

- 2. Starzomska M.: Mądrość osób starszych w świetle współczesnej psychologii rozwojowej. Psychogeriatria Polska 2006: 3 (3), s.167-173.

- 3. Cavanaugh J.C.: Starzenie się. W: Bryant P.E., Colman A.M. (red.), Psychologia rozwojowa. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.

- 4. Zych A.A.: Człowiek wobec starości. Interart, Warszawa 1995.

- 5. Hall C.S., Lindzey G.: Teorie osobowości. PWN, Warszawa 1998.

- 6. Posłuszna M.: Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych. Nowiny Lekarskie 2012, 81,1, s. 75-79.

- 7. Nowicka A.: Starość jako faza życia człowieka. W: (red.) Wybrane problemy osób starszych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 17-25.

- 8. Schnell M.W.: Weisheit des alten Menschen. Z Gerontol Geriat 2010, 43: s. 393-398.


Partnerzy platformy czasopism