Physical functioning of children/adolescents who have completed acute lymphoblastic leukemia treatment

Aneta Zreda-Pikies, Andrzej Kurylak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2015.009

Abstract


The purpose of this paper is to evaluate the quality of life of children who have completed ALL treatment with respect to physical functioning as compared to healthy children of similar age.

Materials and methods. The research was conducted among patients treated in the Chair and Clinic of Pediatrics, Hematology and Oncology of Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in Bydgoszcz, who completed acute lymphoblastic leukemia treatment. It comprised children whose ALL treatment had finished at least 6 months prior to the research. The final group of patients who participated in the research consisted of 64 persons. Research referring to healthy children was carried out among students of primary schools, junior high schools and kindergartens throughout Bydgoszcz. Only children who had never undergone hospital treatment and did not suffer from chronic diseases were qualified for the said research. The comparative group included 70 healthy children. In order to evaluate the quality of life of children who had undergone ALL treatment and of healthy children James W. Varni’s standardized research instrument was used.

Results. As far as children’s/adolescents’ subjective opinion is concerned, physical functioning was evaluated the lowest by adolescents aged 13-18. Pain and fatigue have a significant influence on lowering their quality of physical functioning. The highest evaluation of physical functioning was observed among patients aged 5-7. As far as indirect evaluation is concerned one can notice that physical functioning was evaluated the lowest by parents of children aged 13-18 and 2-4. While comparing physical functioning in both research groups major statistical differences in favour of the comparative group were noticed.

Conclusion. The quality of life within the sphere of physical functioning of children and adolescents who have completed treatment is significantly lower than among healthy children.


Keywords


quality of life; acute lymphoblastic leukemia; physical functioning

Full Text:

PDF

References


Dangel T., Szamotulska K., Wojciechowska U., Zapotrzebowanie na opiekę paliatywną nad dziećmi w Polsce – analiza epidemiologiczna, Pediatria Polska 2000, LXXV, 9: 695-707.

Kowalczyk J., Dudkiewicz E., Balwierz W., wsp. Incidence of childhood cancers in Poland in 1995-1999, Med Sci Monit 2002; 8(8): CR587-590.

Mielniczuk H., Borkowski W. Rejestracja nowotworów dziecięcych w Polsce, Med Wieku Rozw. 2003, 7: 315-324.

Kowalik s., Ratajska A., Szmaus A. W poszukiwaniu nowego wymiaru jakości życia związanego ze stanem zdrowia, [w:] Wołowicka Laura, Jakość życia w naukach medycznych, Poznań 2001: 17-29.

Książek J., Piotrkowska R., Gaworska- Krzemińska A. Ocena jakości życia pacjentów w teorii i praktyce pielęgniarskiej, Pielęgniarka i Położna 2005, 4: 25-26.

Łaszczewska V. Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową, Przegląd Urologiczny 2002 (2): 74-77.

Mazur J., Mierzejewska E. Health-related quality of life (HRQL) in children and adolescents – concepts, study methods and selected applications, Med. Wieku Rozw. 2003, nr. 1, cz. II, styczeń – marzec, tom VII : 36-48.

Shipper H. Quality of life: principles of the clinical paradigm. J. Psychosoc Oncol 1990; 8: 171-185.

de Walden – Gałuszko K. Jakość życia – rozważania ogólne [w:] Walden – Gałuszko K., Majkowicz M., Jakość życia w chorobie nowotworowej, Gdańsk 1994: 13-39.

de Walden – Gałuszko K., Majkowicz M. Ocena jakości opieki paliatywnej w teorii i praktyce. Gdańsk AM 2000.

Stelcer B. Psychologiczny wymiar pojęcia jakość życia, Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia, cz. XI pod redakcją prof. dr hab. Laury Wołowickiej, Poznań 1997, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: 156-160.

Szkultecka-Dębek M., Mazur J. Jakość życia związana ze zdrowiem – metody pomiaru, Farmakoekonomika 2005, 9 (3): 3-20.

Tobiasz-Adamczyk B. Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000: 233-251.

Parnowski T. Jakość życia- refleksje. Medycyna po Dyplomie 2008; vol.17, 4: 52-53.

Meeske K., Katz E., Palmer S., Burwinkle T., Varni J. Parent Proxy-Reported Health- Related Quality of Life and Fatigue in Pediatric Patients Diagnosed with Brain Tumors and Acute Lymphoblastic Leukemia, Cancer 2004, 101: 2116-2125.

Varni J.W., Burwinkle T.M., Seid M. The PedsQL TM 4.0 as a school population health measure: Feasibility, reliability and validity. Quality of Life Research 2006, 15: 203-215.

Varni J.W., Limbers Ch.A., Burwinkle T.M. Impaired health- related quality of life in children and adolescents with chronic conditions: a comparative analysis of 10 disease cluster and 33 disease categories/ severities utilizing the PedsQL TM 4.0 Generic Core Scales. Health and Quality of Life Outcomes 2007, 5: 43-58.

Varni JW, Burwinkle TM, Seid M, Skarr D. The PedsQL 4.0 as a pediatric population health measure: Feasibility, reliability and validity. Ambul Pediatr 2003; 3: 329-341.

Varni JW, Burwinkle TM, Seid M. The PedsQL 4.0 as school population health measure: Feasibility, reliability and validity. Quality of Life Research 2006; 15: 203-215.

Varni, JW, Burwinkle TM, Katz ER et al. The PedsQL in pediatric cancer: Reliability and validity of the Pediatric Quality of Life Inventory Generic Core Scales, Multidimensional Fatigue Scale, and Cancer Module. Cancer 1994: 2090-2106.

Zdebska S., Armata J., Balwierz W., wsp. Ocena i perspektywy psychosocjalnej adaptacji dziecka z chorobą nowotworową, Ped. Pol. 1991, LXVI, 9-10: 132-136.

Zdebska S., Armata J., Balwierz W. Wyniki kontrolnych badań psychologicznych testem Wechslera leczonych z powodu nowotworowych chorób krwi, Ped. Pol., 1987, 62, 7: 490-498.

Zdebska S., Armata J. Niektóre problemy psychologiczno-wychowawcze w opiece nad dzieckiem szkolnym z nowotworową chorobą krwi, Ped. Pol., 1979, 54, Nr 8: 919- 924.

Zdebska S., Armata J. Percepcja choroby i leczenia u starszych dzieci chorych na nowotwory krwi, Ped. Pol., 1981, 56: 969-973.

Zdebska S., Armata J. Pojęcie i lęk śmierci u dzieci w świetle ich wypowiedzi, Ped. Pol., 1983, 58: 63-69.

Zdebska S., Armata J. Społeczno-moralne dojrzewanie dzieci leczonych z powodu nowotworowych chorób krwi, Ped. Pol., 1982, 57: 855-859.

Zdebska S., Armata J. Udział dziecka i jego zadania w leczeniu nowotworowej choroby krwi, ped. Pol., 1979 54: 911-914.

Zdebska S., Armata J. Udział lekarza we współpracy z chorym dzieckiem i jego rodziną podczas leczenia nowotworowej choroby krwi, Ped. Pol., 1985, 40: 45-49.

Zdebska S., Armata J. Udział rodziców w leczeniu ich dziecka z chorobą nowotworową, Ped. Pol., 1978, 53: 621-627.

Zdebska S., Balwierz W., Rytlewska M., Armata J. Stan rozwoju umysłowego dzieci leczonych z powodu nowotworowych chorób krwi, Ped. Pol., 1982, 57: 391-397.

Zdebska S. Losy dzieci z wieloletnią remisją w nowotworach układu limfatycznego. Okres obserwacji 6-15 lat. Ped. Pol. 1985, 60: 361-367.

Mess E. Ocena stanu psychicznego dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej, Polska Medycyna Paliatywna 2002, tom 1, nr 2: 9-21.

Meeske K., Siegel S.E., Globe D.R., Mack W.J., Bernstein L. Prevalence and correlates of fatigue in long-term survivors of childhood leukemia. J Clin Oncol 2005, 23(24): 5501-5510.


Partnerzy platformy czasopism