The logic of causal propositions

Stanisław Kiczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LLP.2014.014

Abstract


The first part of the paper_ outlines the development of causality in Greek philosophy. Some remarks are made on how some medieval philosophers approached to the problem. The paper shows also how modern philosophy understood causation. The paper inquires into the characteristics of causal relation as it is accepted in the domain of modern and recent physics.

In the second part of the paper one finds some remarks concerning the programme of construing a new system CI of logic of causal propositions. This system is adequate to the manner in which causality is presented in physics. The system CI is being construed to characterize the connective of relativistic conditionals ‘$\rightsquigarrow$’ by means of the methods of recent logic. This connective should be read as follows: ‘if …, then for that reason …’. The arguments of the connective ‘$\rightsquigarrow$’ may be propositional formulas describing a particular event. The new system of non-classical logic is based on the classical propositional calculus, on the one of systems of temporal logic, and on a system ZI of logic of change. The findings concerning causation, as outlined in the first part of the paper, constitute descriptive semantics of the system CI presented in the second part of the paper. This system may play a positive role in the indirect justification of theorems in philosophy in a broad sense.


Keywords


causal logic; causal propositions; relativistic conditionals; time, change, causal relation

Full Text:

PDF

References


Amsterdamski, S., Między historią a metodą (Between History and Method), Warszawa 1983.

Amsterdamski, S., Nauka a porządek świata (Science and the Order of the World), Warszawa 1983.

Augustynek, Z., Natura czasu (The Nature of Time), Warszawa 1975.

Borkowski, L., Logika formalna (Formal Logic), Warszawa 1977.

Borkowski, L., “W sprawie intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza” (On the intuitive interpretation of Łukasiewicz’s three-value logic), Roczniki Filozoficzne, 25 (1977).

Bunge, M., Causality, Cambridge 1959.

Burks, A.W., “The logic of causal propositions”, Mind, LX (1951), 239: 363–382. DOI: 10.1093/mind/LX.239.363

Burks, A.W., Chance, Cause, Reason, Chicago–London 1977.

Czeżowski, T., Jak powstało zagadnienie przyczynowości (What is the Origin of the Question of Causality), Wilno 1933.

Gawecki, B., Zagadnienie przyczynowości w fizyce (The Question of Causality in Physics), Warszawa 1969.

Heisenberg, W., Physics and Philosophy, New York 1958.

Heller, M. and J. Życiński, Wszechświat i filozofia (The Universe and Philosophy), Kraków 1980.

Hughes, G.E., and M.J. Cresswell, An Introduction to Modal Logic, London 1974.

Hume, D., A Treatise of the Human Nature, London 1967.

Kamiński, S., “O prawdach koniecznych” (On the necessary truths), Studia Philosophiae Christianae, 4 (1968), 1: 47–63.

Kiczuk, S., “Związek przyczynowy w fizyce współczesnej a logika przyczynowości” (The causal relation in contemporary physics versus the logic of causality), Roczniki Filozoficzne, 25 (1977): 119–121.

Kiczuk, S., “System logiki zmiany”, Roczniki Filozoficzne, 33 (1985). The English version: “A system of the logic of change”, Logic and Logical Philosophy, 23 (2014), 2: 203–238. DOI: 10.12775/LLP.2014.008

Kiczuk, S., “Język fizyki współczesnej i problem logiki mechaniki kwantowej w ujęciu Wernera Heisenberga” (The language of modern physics and the problem of quantum mechanics according to Werner Heisenberg), Roczniki Filozoficzne, 36 (1988).

Kiczuk, S., “Zagadnienie obowiązywalnośći klasycznego rachunku zdań” (The question of the validity of the classical propositional calculus), Roczniki Filozoficzne, 36 (1988).

Kiczuk, S., “Artura W. Burksa koncepcja logiki zdań kauzalnych” (Burks’ conception of the logic of causal propositions), Roczniki Filozoficzne, 37–38 (1989–1990): 311–324.

Kłósak, K., Metafizyczna i fizyczna zasada przyczynowości wobec relacji niedokładności W. Heisenberga (The Metaphysical and Physical Principle of Causality vs. Heisenberg’s Relation of Indeterminacy), Roczniki Filozoficzne, 1 (1948): 198–213.

Krajewski, W., Związek przyczynowy (The Causal Relation), Warszawa 1967.

Krąpiec, M.A., Metafizyka (Metaphysics), Poznań 1966.

Krokiewicz, A. , Pierwsza filozoficzna książka grecka (The First Greek Philosophical Book), Przegląd Filozoficzny, 37 (1934): 46–51.

Krokiewicz, A., “Recenzja: T. Czeżowski, `Jak powstało zagadnienie przyczynowości’, Wilno 1933” (Review: T. Czeżowski, `The Origins of the Question of Causality’), Przegląd Filozoficzny, 37 (1934).

Kutz, R., Wstęp do szczególnej teorii względności (An Introduction to the Special Theory of Relativity), Warszawa 1964.

Metallmann, J., Determinizm nauk przyrodniczych (Determinism of the Natural Sciences), Kraków 1934.

Mittelstaedt, P., Philosophische Probleme der modern Physik, Mannheim 1963.

Mazierski, S., Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej (Elements of Philosophical and Natural Cosmology), Poznań 1972.

Nagel, E., The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation, New York & Burlingame 1961.

Słupecki, J., “Próba intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza” (An attempt at the intuitive interpretation of Łukasiewicz’s three-value logic), in: Rozprawy logiczne (Logical Studies), T. Kotarbiński (ed.), Warszawa 1964. [32] Stępień, A.B., Wprowadzenie do metafizyki (Introduction to Metaphysics), Kraków 1964.

Suppes, P., A Probabilistic Theory of Causality, Amsterdam 1970.

Swieżawski, S., “Kilka uwag o filozofii przyrody w XV-wiecznej Europie łacińskiej” (A few remarks on the philosophy of nature in 15th-century latin Europe), Studia Philosophiae Christianae, 15 (1979).

Szpikowski, S., “Czas w mechanice kwantowej” (Time in Quantum Mechanics), Roczniki Filozoficzne, 25 (1977).

Tatarkiewicz, W., Historia filozofii (History of Philosophy), vol. 1–3, Warszawa 1958.

von Wright, G.H. “And Next”, Acta Philosophica Fennica, 18 (1965): 283–304.

von Wright, G.H. “And Then”, Commentationes Physico-Mathematicae. Societas Scientiarum Fennica, 32 (1966), 7.

von Wright, G.H. “Always”, Theoria, 34 (1968), 3. DOI: 10.1111/j.1755-2567.1968.tb00352.x

Wallace, W.A., Causality and Scientific Explanation, vol. 1–2, Michigan 1972.

Wawrzyniak, A., “Koncepcja stosunku przyczynowego według Dawida Hume’a” (The conception of the causal relation according to Hume), Roczniki Filozoficzne, 12 (1964).

Wójcicki, R., Metodologia formalna nauk empirycznych (A Formal Methodology of the Empirical Sciences), Wrocław 1974.
ISSN: 1425-3305 (print version)

ISSN: 2300-9802 (electronic version)

Partnerzy platformy czasopism