No 2 (2017)

Full Issue

View or download the full issue PDF - CAŁY NUMER CZASOPISMA (Polish) CONTENTS (ENGLISH) (Polish)

Table of Contents

Articles

Bożena Olszewska
3-15
Małgorzata Barańska-Guz
14-24
Iga Monika Ranoszek
25-37
Anna G. Piotrowska
38-47

Reviews

Węzły obcości: próby rozwikłania
Tomasz Kalniuk
49-53
Dziecięca kultura gotowania od kuchni
Kamila Aleksandra Kowalczyk
54-58


Partnerzy platformy czasopism