Językowo-kulturowy obraz czasu

Dorota Filar

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.6.2019.005

Abstrakt


Recenzja:

Joanna Szadura, Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BARTMIŃSKI, J. (2001). O językowym obra-zie świata Polaków końca XX wieku. W: S. Dubisz, S. Gajda (red.). Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju (s. 27-53).Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”,.

BIELAWSKI, L. (1976). Strefowa teoria czasu i jej znaczenie dla antropologii mu-zycznej, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

SZADURA, J.(2017). Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism