Internet w badaniach folklorystycznych

Mateusz Napiórkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.6.2017.006

Abstrakt


Recenzja dotycząca monografii naukowej pt. E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia z przedmową Andy'ego Rossa autorstwa prof. dr hab. Violetty Krawczyk-Wasilewskiej. Autor niniejszej recenzji zwraca uwagę na najważniejsze poruszone w książce kwestie dotyczące internetowego kontekstu badań folklorystycznych. We wstępie zostaje podkreślone niezwykle ważne dla badaczki podejście interdyscyplinarne oraz współczesny, globalny kontekst nowych mediów. W skróconej formie zostaje przedstawiona tematyka zebranych w monografii artykułów, począwszy od internetowych badań Krawczyk-Wasilewskiej dotyczących obrazu Przysłowia niderlandzkie XVI-wiecznego malarza Pietera Bruegla Starszego, aż po zagadnienia związane z kulturą kulinarną w wymiarze internetowym. Niezwykle zróżnicowana tematyka poruszanych w książce zagadnień, odzwierciedla współczesne zainteresowanie internetem, zarówno jako źródłem wtórnym, w którym można zaobserwować treści związane dotychczas z folklorem „analogowym” (ustnym, tradycyjnym, przedinternetowym), oraz jako miejscem, w którym powstają zupełnie nowe, niezbadane jeszcze zjawiska folklorystyczne. W zakończeniu recenzent weryfikuje postawioną w przedmowie tezę autorstwa Andy’ego Rossa o wartościowych aspektach tejże monografii.


Słowa kluczowe


folklor, internet, e-folklor, interdyscyplinarność, kultura digitalna, dziedzictwo kulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barber, M. (2007). Legendy miejskie. (przeł. K. Berger-Kuźniar, P. Błoch). Warszawa: Wydawnictwo READ ME.

Burszta, W. (1998). Antropologia kultury. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Dundes, A., Stibbe, C. A. (1981). Mixing Metaphors: A Folkloristic Interpretation of the Netherlandish Proverbs by Pieter Bruegel The Elder. “FFC”, No. 230, Vol. XCVII. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Hajduk-Nijakowska, J. (2005). Żywioł i kultura. Folklorystyczne mechanizmy oswajania traumy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Krawczyk-Wasilewska, V. (2016). E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia z przedmową Andy’ego Rossa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Miklaszewska, N. (2010). Między relatywizmem a uniwersalizmem językowym. „Rocznik Kognitywistyczny”, nr 4, s. 119. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism