Elements of Folklore in Slavic Baroque Love Poetry: Selected Issues

Monika Sagało

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2019.001

Abstract


The article focuses on selected folklore elements in Slavic Baroque poetry. It opens with an overview of the historical background, followed by a discussion and exemplification of folklore elements (among others: characteristic names, motifs of plants and animals, situations presented in texts, motifs of heart and brawl) which appear in anonymous Baroque works coming from two collected volumes.


Keywords


Slavic literature; Baroque; folklore; love poetry

Full Text:

PDF (Polish)

References


Ach, kam sa podívám, všechno mi je smutné (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 137-138). Bratislava: Tatran.

Ach, lituj mne, všecko stvoreni v tom svete (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 88-89). Bratislava: Tatran.

Asnaď umreť musím pre vtáčka jedného (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 52). Bratislava: Tatran.

BARTMIŃSKI, J. (1974). „Jaś koniki poił”. Uwagi o stylu erotyku ludowego. „Teksty”, 2 (14), s. 11-24.

Čarne oči, iďte spať (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 93). Bratislava: Tatran.

DĄBROWSKA, A. (2001). „Złota dziewanna” i „biodra brzozowe”. Nazwy roślin w polskim słownictwie erotycznym (na materiale poetyckim). W: A. Dąbrowska i I. Kamińska-Szmaj (red.), Język a Kultura. T. 16. Świat roślin w języku i kulturze (s. 27-50). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ej, na hore rojovniček (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 92). Bratislava: Tatran.

Felczak, W. (1966). Historia Węgier. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

FINDRA, J., GOMBALA, E., PLINTOVIČ, I. (1979). Slovník literárnovedných termínov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

GLOGER, Z. (1985). Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. IV. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Haničko ma (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 86-87). Bratislava: Tatran.

HANUSIEWICZ, M. (2004). Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Išla naša pani z Levoči plačuci (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 93-94). Bratislava: Tatran.

Janko z Bánovéc, švárný mládenec (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 139). Bratislava: Tatran.

KOMONIEWSKI, S. (1985). Nad Łyną. W: J. Szczawiej (red). Antologia poezji ludowej 1830-1980 (s. 494-495). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Komu se mam požalovať (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 84-86). Bratislava: Tatran.

Komu, milá, komu košelenku šiješ (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 134). Bratislava: Tatran.

KOPALIŃSKI, W. (2017). Słownik symboli. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.

KOŚCIELAK, L. (2010). Historia Słowacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

KOTARSKA, J. (1970). Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

KRAWCZYK-TYRPA, A. (2001). Kwiat i kobieta. W: A. Dąbrowska i I. Kamińska-Szmaj (red.), Język a Kultura. T. 16. Świat roślin w języku i kulturze (s. 9-16). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

KRZYŻANOWSKI, J. (1980). Literatura i folklor. W: J. Krzyżanowski (red.), Szkice folklorystyczne. Tom I. Z teorii i dziejów folkloru (s. 11-14). Kraków: Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.

KUCHOWICZ, Z. (1982). Miłość staropolska. Wzory – uczuciowość – obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Lastovička štebotá (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 132). Bratislava: Tatran.

LUTOMSKI, J. (2003). Ziołolecznictwo. Tradycja i przyszłość. Gdańsk: Tower Press.

MAGNUSZEWSKI, J. (1983). Od alby trubadura do ludowej pieśni słowiańskiej. W: J. Magnuszewski, Tropami folkloru i literatury (s. 34-51). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

MINÁRIK J. (1979). Edičná poznámka. W: Jozef Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 336-343). Bratislava: Tatran.

MINÁRIK, J. (1984). Baroková literatúra. Svetová. Česká. Slovenská. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

MINÁRIK, J. (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) Bratislava: Tatran.

MIŠIANIK, J. (1974). Pohľady do staršej slovenskej literatury. Bratislava: Veda.

Na trnavskej veže dva holúbky seďa (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 133). Bratislava: Tatran.

Naša hyža vybilena (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 92). Bratislava: Tatran.

Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Tom II. K-P (1970). J. Krzyżanowski i in. (oprac.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

PELCOWA, H. (2001). Nazwy roślin w świadomości językowej ludności wiejskiej. W: A. Dąbrowska i I. Kamińska-Szmaj (red.), Język a Kultura. T. 16. Świat roślin w języku i kulturze (s. 99-116). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Povedal si, že ma vezmeš (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 144). Bratislava: Tatran.

Povedz, mila, povedz, me mile serdečko (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 83-84). Bratislava: Tatran.

Preleteu ptáček (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 141). Bratislava: Tatran.

Sivé oči, sivé ako tá mrákava (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 52-53). Bratislava: Tatran.

ŠMATLÁK, S. (1997). Dejiny slovenskej literatúry I (9.-18. storočie). Bratislava: Národné literárne centum.

STRUZIK, S. (2018). Przysłowia polskie. Tarnobrzeg: [b. n. w.].

Ticho, Janko, nebúchaj (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s.. 133). Bratislava: Tatran.

Už je moje srdce v velikém žalári (1979). W: J. Minárik (red.), Amor diktoval, lásku spisoval. Výber zo slovenskej rukopisnej ľúbostnej poézie (1580-1860) (s. 51). Bratislava: Tatran.

WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA, D. (1991). Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII-XX wieku. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism