Demony Heian

Mateusz Napiórkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2017.009

Abstract


Renata Iwicka, Źródła klasycznej demonologii klasycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

Full Text:

PDF (Polish)

References


BURSZTA, W. (1998). Antropologia kultury. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

FOSTER, M. D. (2017). Yokai. Tajemnicze stwory w kulturze japońskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

IWICKA, R. (2017). Źródła klasycznej demonologii klasycznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MITARSKI, J. (2012). Demonologia lęku. W: Kępiński. A. (2012). Lęk, Kraków: Wydawnictwo Literackie.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism