“Get up corpses”: On Apparitions in Jan Klata’s Staging of Wesele by Stanisław Wyspianski

Artur Duda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2017.006

Abstract


The article offers an analysis and interpretation of Jan Klata’s conception of staging Wesele [The Wedding] by Stanislaw Wyspianski at the National Old Theatre in Cracow. The author focuses on the key elements of Klata’s vision, beginning from anchoring this vision in the text, through the use of music and lyrics of the black metal band Furia, to scenography, costumes and actors, all of which make up the overall message of the performance as “the night of the living dead”. The author pays special attention to the characters of the drama as the living dead and to the apparitions from Act 2 of Wesele.

 


Keywords


theater, Polish theater, teatr, teatr polski, post-dramatic theatre, Jan Klata, Stanisław Wyspiański, Wesele, black metal

Full Text:

PDF (Polish)

References


CIEŚLAK, J. (2017). Stary Teatr w Krakowie: premiera Wesela Jana Klaty, „Rzeczpospolita”, dodatek „Życie Krakowa i Małopolski” 14.05.2017. Pozyskano z: http://www.rp.pl/Zycie-Krakowa-i-Malopolski/305149912-Stary-Teatr-w-Krakowie-Premiera-Wesela-Jana-Klaty.html (dostęp: styczeń 2018 r.).

CIEŚLAK, J. (2018). „Wesele” Jana Klaty, czyli naród żywych trupów, „Rzeczpospolita online”, dodatek „Plus Minus”. Pozyskano z: http://www.rp.pl/Plus-Minus/305189903-Wesele-Jana-Klaty-czyli-narod-zywych-trupow.html (dostęp: styczeń 2018).

DUDA, A. (2008). Kultura foliowych torebek, „Teatr”, 12, 25-27.

Dziadowskie lamenty. Z „Nihilem” rozmawiają Justyna Bochenek i Wiesław Czajkowski. Pozyskano z: http://www.violence-online.pl/wywiady/furia-dziadowskie-lamenty/ (dostęp: styczeń 2018).

GAC, D. (2017). Chochołowi nie ulec, „Teatr”, 7-8. Pozyskano z: http://www.teatr-pismo.pl/po-premierze/1791/chocholowi_nie_ulec/ (dostęp: styczeń 2018).

HORUBAŁA, A. (2017). Ostatni akord Klaty, „Do Rzeczy”, 21/22, 28.05.2017.

KOSIŃSKI, D. (2017). Martwica dusz, „Tygodnik Powszechny”, 22, 28.05.2017.

KOSIŃSKI, D. (2010). Teatra polskie. Historie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

LEHMANN, H.-T. (2009). Teatr postdramatyczny (przeł. D. Sajewska, M. Sugiera). Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

TARGOŃ, J. (2017). Klata i po Klacie, „Dialog”, 9. Pozyskano z: http://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/klata-i-po-klacie (dostęp: styczeń 2018).

WAKAR, J. (2018). Zaduszki. Wokół „Wesela” w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Pozyskano z: http://laboratorium.wiez.pl/2017/05/23/wokol-wesela-w-narodowym-starym-teatrze-w-krakowie/ (dostęp: styczeń 2018).

WALASZEK, J. (2003). Teatr Wajdy w kręgu arcydzieł: Dostojewski, „Hamlet”, „Wesele”. Kraków: Wydawnictwo Literackie

WYSPIAŃSKI, S. (1984), Wesele, oprac. J. Nowakowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, BN I nr 218.

WYSZOMIRSKI, P., Wstawać trupy. Pozyskano z: http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/wstawac-trupy.html (dostęp: styczeń 2018).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism