ANTI-VAMPIRE TUTORIALS ON YOUTUBE: BETWEEN EXPERT DISCOURSE AND CYBERFOLKLORE

Piotr Grochowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2017.003

Abstract


The article presents the results of the research on films about energy vampirism published on YouTube. The main objective of this research was to establish the status of knowledge generated and disseminated via anti-vampire tutorials. The analysis of the video clips, the specificity of the channels where they were published, and the viewers’ commentaries beneath them show that this knowledge of dual and paradoxical nature. On the one hand, it presented as expert and professional in that it is created by exceptional individuals on the basis of their own studies and experiences. On the other hand, it is also a form of folklore, which means that it involves the transmission of standardized views and ideas commonly shared within a given group of people. Hence it contributes to the integrity of this group and facilitates identification and identity-making processes. It also stimulates joint actions.


Keywords


folklore, the Internet, tutorial, demons, vampire

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bartmiński, J. (1990). Folklor, język, poetyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Chess S., Newsom, E. (2015). Folklore, Horror Stories, and the Slender Man: The Development of an Internet Mythology. New York: Macmillan.

Dundes, A. (1977). Literatura oralna (przeł. J. Banach). Literatura Ludowa, 21 (4/5), 99-107.

Gaj-Piotrowski, W. (1993). Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Giddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności (przeł. A. Szulżycka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grochowski, P. (2016). Zmora w internecie. O statusie współczesnych wyobrażeń demonicznych, Literatura Ludowa 60 (3), 37-52. doi 10.12775/LL.3.2016.004.

Grochowski, P. (2017). Od strzygoni do wampirów energetycznych. Folklor jako system praktyk interpretacyjnych. Przegląd Kulturoznawczy, 32 (2), 223-242. doi: 10.4467/20843860PK.17.015.7363

Hajduk-Nijakowska, J. (2016). Doświadczanie pamięci: Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kadłubiec D. (1999). Między memoratem a fabulatem. W: T. Smolińska (red.), Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata: Księga ofiarowana profesor Dorocie Simonides. Opole: Uniwersytet Opolski.

Kowalski, P. (1990). Współczesny folklor i folklorystyka: o przedmiocie poznania w dzisiejszych badaniach folklorystycznych. Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Mathews, G. (2005). Supermarket kultury: Kultura globalna a tożsamość́ jednostki (przeł. E. Klekot). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Simonides, D. (1981). Memorat i fabulat we współczesnej folklorystyce. W: W. Nawrocki, M. Waliński (red.), Literatura popularna – folklor – język. Katowice: Uniwersytet Śląski.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism