Tutoriale antywampiryczne w serwisie YouTube. Między dyskursem eksperckim a cyberfolklorem

Piotr Grochowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2017.003

Abstrakt


W niniejszym artykule przedstawiam wnioski z badań dotyczących publikowanych w serwisie YouTube filmów na temat wampiryzmu energetycznego. Głównym celem tych badań było ustalenie, jaki jest status wiedzy wytwarzanej i przekazywanej w ramach antywampirycznych tutoriali. Analiza materiałów wideo, specyfiki kanałów, na jakich zostały opublikowane, oraz komentarzy umieszczanych przez widzów pod filmami prowadzi do wniosku, że wiedza ta ma dwoistą i paradoksalną postać. Z jednej strony kreowana jest ona na wiedzę ekspercką i profesjonalną, wytwarzaną przez jednostki w procesie indywidualnych studiów i doświadczeń. Z drugiej strony jest ona jednak zarazem formą folkloru, czyli polega na przekazywaniu w zestandaryzowanej formie przekonań i wyobrażeń podzielanych powszechnie w obrębie określonej grupy ludzi, służąc zarazem konsolidacji tej grupy oraz wspomagając procesy identyfikacji z grupą i konstruowania grupowych tożsamości, a także stymulując podejmowanie wspólnych działań.

Słowa kluczowe


folklor, internet, YouTube, tutorial, demonologia, wampir, wampiryzm energetyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartmiński, J. (1990). Folklor, język, poetyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Chess S., Newsom, E. (2015). Folklore, Horror Stories, and the Slender Man: The Development of an Internet Mythology. New York: Macmillan.

Dundes, A. (1977). Literatura oralna (przeł. J. Banach). Literatura Ludowa, 21 (4/5), 99-107.

Gaj-Piotrowski, W. (1993). Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Giddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności (przeł. A. Szulżycka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grochowski, P. (2016). Zmora w internecie. O statusie współczesnych wyobrażeń demonicznych, Literatura Ludowa 60 (3), 37-52. doi 10.12775/LL.3.2016.004.

Grochowski, P. (2017). Od strzygoni do wampirów energetycznych. Folklor jako system praktyk interpretacyjnych. Przegląd Kulturoznawczy, 32 (2), 223-242. doi: 10.4467/20843860PK.17.015.7363

Hajduk-Nijakowska, J. (2016). Doświadczanie pamięci: Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kadłubiec D. (1999). Między memoratem a fabulatem. W: T. Smolińska (red.), Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata: Księga ofiarowana profesor Dorocie Simonides. Opole: Uniwersytet Opolski.

Kowalski, P. (1990). Współczesny folklor i folklorystyka: o przedmiocie poznania w dzisiejszych badaniach folklorystycznych. Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Mathews, G. (2005). Supermarket kultury: Kultura globalna a tożsamość́ jednostki (przeł. E. Klekot). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Simonides, D. (1981). Memorat i fabulat we współczesnej folklorystyce. W: W. Nawrocki, M. Waliński (red.), Literatura popularna – folklor – język. Katowice: Uniwersytet Śląski.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism