Dwugłos o prozie fantastycznej dla młodych odbiorców. Recenzja książki Weroniki Kosteckiej i Macieja Skowery pt. "W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowe"

Alicja Ungeheuer-Gołąb

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.3.2018.007

Abstrakt


Recenzja książki:

Weronika Kostecka, Maciej Skowera, W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2017, ss. 256.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BARAN, Z. (2006). Idee – mity – symbole w polskich baśniach literackich wydanych w XIX i XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

BETTELHEIM, B. (1985). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni (przeł. D. Danek) t. 1–2. Warszawa: PIW.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1985). Literatura osob-na. Warszawa: Nasza Księgarnia.

CZABANOWSKA-WRÓBEL, A. (1996). Baśń w literaturze Młodej Polski. Kraków: Universitas.

CZERNOW, A.M. (2012). Świat na opak. Karnawalizacja w literaturze dla dzieci jako kategoria poznawcza (181–196). W: A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak (red.), No-osfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

GENETTE, G. (2014). Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia (przeł. T. Stróżyński, A. Mielecki). Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

KOSTECKA, W. (2017a). (Anty)baśń Korczakowska. Dialog z tradycją baśniową w opowieści „Kajtuś czarodziej” (33–50). W: W. Kostecka, M. Skowera (red.), W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

KOSTECKA, W. (2014). Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

K

OSTECKA, W. (2017b). Śmiech błazeński w literaturze i kulturze popularnej dla dzieci (227–245). W: W. Kostecka, M. Skowera (red.), W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

ŁUGOWSKA, J. (1988). Bajka w literaturze dziecięcej. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.

SKOWERA, M. (2017). Oz – kraina dzieciństwa czy imperium dorosłych? Dokąd pro-wadzi droga z żółtej kostki w utworach L. Franka Bauma i Gregory’ego Maguire’a (165–188). W: W. Kostecka, M. Skowera (red.), W kręgu baśni i fantastyki Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Warszawa: Wydawnictwo SBP.

PAPUZIŃSKA, J. (1988). Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką. Warszawa: WSiP.

PAPUZIŃSKA, J. (1989). Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Nasza Księgarnia.

SIMMEL, G. (2006). Most i drzwi. Wybór esejów (przeł. M. Łukasiewicz). Warszawa: Oficyna Naukowa.

SLANY, K. (2016). Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

UNGEHEUER-GOŁĄB, A. (2009). Wzorce ruchowe utworów dla dzieci. O literaturze dziecięcej jako wędrówce, walce, tajemnicy, bezpiecznym miejscu i zabawie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskie-go.

WRÓBLEWSKA, V. (2003). Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism