Współczesne oblicza ludowych praktyk magicznych

Piotr Grochowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.3.2017.005

Abstrakt


Recenzja książki: 

Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Od znachorki do autorki. Rosyjska tradycja znachorska we współczesnych poradnikach magicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, ss. 364.


Słowa kluczowe


magia, lecznictwo ludowe, zamawiania, wydawnictwa ezoteryczne, poradniki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogatyriew, P.G., Jakobson, R. (1979). Folklor jako swoista forma twórczości (przeł. F. Wayda). W: P. Bogatyriew, Semiotyka kultury ludowej (s. 305-319). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Buchowski, M. (1993). Magia i rytuał. Warszawa: Instytut Kultury.

Engelking, A. (2010). Klątwa: Rzecz o ludowej magii słowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Evans-Pritchard, E. E. (2008). Czary, wyrocznie i magia u Azande (przeł. S. Szymański). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Grębecka, Z. (2006). Słowo magiczne poddane technologii: Magia ludowa w praktykach postsowieckiej kultury popularnej. Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos".

Hall, D. (2007). New Age w Polsce: Lokalny wymiar globalnego zjawiska. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Józefów-Czerwińska, B. (2017). Zabobonem nazwano: O wierzeniach, wartościach i dawnych przekonaniach mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego w ich związkach z przeszłością. Warszawa: Wydawnictwo Trzecia Strona.

Kasjan, J. M. (1994). Strategia i taktyka walki z chorobą w zamawianiach. W: J. M. Kasjan, Usta i pióro: Studia o literaturze ustnej i pisanej (s. 120-131). Toruń́: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kotula, F. (1976). Znaki przeszłości: Odchodzące ślady zatrzymać w pamiȩci. Warszawa: Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza.

Piątkowski, W. (2008). Lecznictwo niemedyczne w Polsce: Tradycja i współczesność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Stoczkowski, W. (2005). Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu (przeł. R. Wiśniewski). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wachcińska, O. (2013). Polskie zamówienie ludowe: Tekst i kontekst. Starogard Gdański: Agencja DB.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism