Literacka tanatologia dla początkujących

Krzysztof Rybak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.2.2019.005

Abstrakt


Recenzja książki:

Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, red. Katarzyna Slany, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2018, ss. 352.

 


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CZERNOW, A.M. (2012). Świat na opak. Karnawalizacja w literaturze dla dzieci jako kategoria poznawcza. W: A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak (red.), Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

MICHUŁKA, D. (2018). Narracja śmierci w powieści Markusa Zusaka Złodziejka książek. W: K. Slany (red.), Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

NIESPOREK-SZAMBURSKA, B. (2018). Obrazowa-nie śmierci w literaturze dziecięcej. W: K. Slany (red.), Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

SLANY, K. (2016). Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

SLANY, K. (2017). Wzbudzić w dziecku strach… Opowiadania grozy Chrisa Priestleya Tales of Terror from the Tunnel’s Mouth. W: B. Olszewska, O. Pajączkowski (red.), „Stare i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – małe formy narracyjne. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

SLANY, K. (2018a). Wprowadzenie. W: K. Slany (red.), Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

SLANY, K. (2018b). Śmierć we współczesnej literaturze dla dzieci – łamanie tabu? W: K. Slany (red.), Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

SOCHAŃSKA, B., CZECHOWSKA, J. (red.). (2012). Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci. Poznań: Media Rodzina.

UNGEHEUER-GOŁĄB, A. (2018). Dziecko i śmierć. O poezji dziecięcej jako miejscu wspólnego prze-żywania smutku. W: K. Slany (red.), Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

WĄDOLNY-TATAR, K. (2016). Estetyka przeszłości w przekazach dla najmłodszych w świetle uwag o filogenezie kulturowej. „Polonistyka. Innowacje”, nr 3.

WRÓBLEWSKA, V. (2018). Oblicza śmierci w polskiej bajce ludowej i w baśni literackiej. W: K. Slany (red.), Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzy-szenia Bibliotekarzy Polskich.

WÓJCIK-DUDEK, M. (2016). W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży. Katowice: Wydaw-nictwo Uniwersytetu Śląskiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism