Autokreacyjne projekcje śmierci w korespondencji Zygmunta Krasińskiego

Małgorzata Barańska-Guz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.2.2017.002

Abstrakt


Wśród doświadczeń  Zygmunta Krasińskiego, opisanych szczegółowo w jego korespondencji mogących wskazywać na jego zmaganie się z depresją, na szczególne miejsce zasługuje sposób odczuwania, opisywania i przeżywania śmierci. Obecność tematyki funeralnej w listach hrabiego Zygmunta jest bodaj najistotniejszym wskaźnikiem choroby, potwierdzającym jej skalę i silę. Dla Zygmunta Krasińskiego śmierć jest nie tylko horyzontem przyszłości ale i realnym doświadczeniem codzienności – jej obecność to myśli samobójcze, pragnienie ucieczki związane z nieumiejętność radzenia sobie z wyzwaniami rzeczywistości ale także umieranie, realizujące się w abulii, anghedonii, nudzie i wycofywaniu z życia. Krasiński zanurzony w śmierci przeżywa ból własnej egzystencji, nie potrafi wyzwolić się z cierpienia, równocześnie spoglądając na własne życie z doskonałą obojętnością.

 


Słowa kluczowe


depresja, doświadczanie śmierci, pragnienie ucieczki, nuda, wycofanie z życia, myśli samobójcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieńczyk, Marek (2001). Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Bizior-Dombrowska, Magdalena (2014). Śmiertelna nuda Krasińskiego. W: Bizior-Dombrowska, Magdalena red. Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, s. 45-60.

Dąbrowicz, Elżbieta (2016). Pobojowisko. Zapiski z dziejów topografii literackiej XIX wieku. W: Junkiert, Maciej; Ratajczak, Wiesław; Sobieraj, Tomasz red. Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku. W dwustulecie urodzin pisarzy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 49-62.

Krasiński, Zygmunt (1965), Listy do Jerzego Lubomirskiego, Warszawa: PIW.

Krasiński, Zygmunt (1970), Listy do Adama Sołtana, Warszawa: PIW.

Krasiński, Zygmunt (1971), Listy do Konstantego Gaszyńskiego, Warszawa: PIW

Krasiński, Zygmunt (1975), Listy do Delfiny Potockiej, t. I, Warszawa: PIW.

Krasiński, Zygmunt (1975), Listy do Delfiny, t. II, Warszawa: PIW.

Krasiński, Zygmunt (1979), Listy do Stanisława Małachowskiego, Warszawa: PIW.

Krasiński, Zygmunt (1980), Listy do Henryka Reeve'a, t.I. Warszawa: PIW.

Krasiński, Zygmunt (1991), Listy do różnych adresatów, t. I, Warszawa: PIW.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism