Piętno (nie)zawinione – historia dziecięcej stygmatyzacji

Mateusz Szubert

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.1.2020.003

Abstrakt


Celem artykułu jest przybliżenie mało znanych polskiemu czytelnikowi przypadków stygmatyzacji najmłodszych ofiar epidemii AIDS. Hemofilicy od samego początku epidemii AIDS znaleźli się w tzw. najwyższej grupie ryzyka, obok homoseksualistów, narkomanów i prostytutek. W dobie histerycznego lęku budowanego wokół HIV, młodzi hemofilicy szybko stali się przedmiotem społecznych represji i prześladowań.

Niezwykle cennym materiałem, ukazującym siłę społecznej stygmatyzacji, widzianej i doświadczanej z perspektywy młodego pacjenta, jest dziennik z czasu choroby Ryana White’a (My Own Story). Autobiografia Ryana ilustruje doskonale proces budowania negatywnej mitologii choroby, obnażając jednocześnie jej destrukcyjny potencjał. Wystąpienie młodego hemofilika to prawdziwe kompendium wiedzy na temat społecznych mechanizmów stygmatyzacji, w tym przede wszystkim dotyczących strategii zarządzania strachem. 


Słowa kluczowe


HIV/AIDS; hemofilia; tabu; stygmatyzacja; wykluczenie; epidemia; strach

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Crawford, D. (2015). Virus Hunt. The Search for the Origin of HIV. Oxford: Oxford

University Press.

Forbes, A. (1996). Kids with AIDS. New York: PowerKids Press.

France, D. (2016). How to Survive a Plague. The Inside Story of How Citizens and Science

Tamed AIDS. New York: Knopf.

Goffman, E. (2007). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości (przeł. A. Dzierżyńska,

J. Tokarska-Bakir). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Green, D. (2016). Linked by Blood. Hemophilia and AIDS. Chicago-London-Oxford: Academic

Press.

Kübler-Ross, E. (1979). Rozmowy o śmierci i umieraniu (przeł. I. Doleżal-Nowicka).

Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Kübler-Ross, E. (1987). AIDS. The Ultimate Challenge. New York: Touchstone Rockefeller

Center.

Schulman, A. (1997). Carmine’s Story. A Book about a Boy Living with AIDS. Minneapolis:

Lerner Pub Group.

Shilts, R. (2007). And the Band Played On. Politics, People, and the AIDS Epidemic.

New York: St. Martin’s Griffin.

Sontag, S. (1999). Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory (przeł. J. Anders).

Warszawa: PIW.

Treichler, P. (1999). How to Have Theory in an Epidemic: Cultural Chronicles of AIDS.

Chicago: Duke University Press.

White, R. (1992). My Own Story. New York: Berkley Publisher.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism