Geografia przyszłości ostatecznej w „Ostatniej bitwie” Clive Staple Lewisa i „Nad Rzeką i Tam Dalej” Wiliamia Horwooda

Anna Gwadera

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.1.2019.004

Abstrakt


W artykule podjęty został problem realizacji Toposu śmierci i życia po(za) nią. Rozważania oscylują na granicy tanatologii oraz sacrum w literaturze dla dzieci i młodzieży wyrażonych jako funkcja czasu – Przyszłość ostateczna. Analizie poddane zostały dzieła literatury angielskiej: „Opowieści z Narni” Clive Staples Lewisa ze szczególnym uwzględnieniem „Ostatniej bitwy” oraz kontynuacja Kennetha Grahama „O czym szumią wierzby: stworzona przez Wiliama Horwooda („Nad Rzeką i Tam Dalej”). 

Literacka analiza motywu przejścia „do tamtego świata” jest silnie inspirowana przez wyobrażenie miejsca. Analiza porównawcza Horwoodowskigeo Tam Dalej i „Dalej wzwyż i dalej w głąb” Lewisa umożliwia opisanie Przyszłości ostatecznej w kategoriach oswajania, Ponadto pozwala na ukazanie filozoficznych korzeni przedstawionych obrazów. Analogie miedzy dziełami Lewisa i Horwooda stanowią spójną realizację toposu miejsca ostatecznego, która może być analizowana przy użyciu narzędzie geopoetyki.  

Celem refleksji badawczej jest ukazanie szczególnej misji, którą może podjąć lub podejmuje literatura dziecięco-młodzieżowa w odniesieniu do zagadnień egzystencjalnych, w tym zwłaszcza eschatologicznych. 


Słowa kluczowe


przyszłość ostateczna; literatura angielska; eschatologia; geopoetyka; Clive Staples Lewis; William Horwood; Kenneth Grahame

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BETTELHEIM, B. (1985). Cudowne i pożyteczne. o znaczeniach i wartościach baśni (przeł. D. Danek). T. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

GRAHAMME, K. (1997). O czym szumią wierzby (przeł. M. Godlewska). Warszawa: Prószyński i S-ka.

HORWOOD, W. (1997). Zima pośród wierzb (przeł. H. Pasierska). Warszawa: Prószyński i S-ka.

HORWOOD, W. (1998). Nad Rzeką i Tam Dalej (przeł. H. Pasierska). Warszawa: Prószyński i S-ka.

KRONENBERG, A. (2014). Geopoetyka. Związki literatury i środowiska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

LEWIS, C.S. (1991). Ostania bitwa. W: Lewis C.S. (1991). Opowieści z Narni (przeł. A. Polkowski). T. 2. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

LEWIS, C.S. (2002). The Last Battle. Surrey: Grafton, Croydon.

PLATON, (2003). Państwo (przeł. W. Witwicki). Kęty: Wydawnictwo Antyk.

PROPP, W. (2011). Morfologia bajki magicznej (przeł. P. Rojek). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

WHITE, K. (2011). Zarys geopoetyki (przeł. A. Czarnacka) "Białostackie Studia Literaturoznawcze", nr 2.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism